Measure and Manage the People factor

  Conversio Management & Consultancy

  Measure & Manage the People factor in IT

  De people factor in IT vormt vaak de zwakste schakel. Er is vaak wel aandacht voor producten (hardware & software), voor processen (ITIL, BISL, CMMI), maar de People factor speelt vaak een ondergeschikte rol.
  Met Maturity@IT maak je de People Factor meetbaar en beheersbaar.

  Onze methodiek is gebaseerd op het werk van Richard Barrett en brengt de cultuur van een organisatie in kaart. Vervolgens kunnen we dit koppelen aan het gewenste volwassenheidsniveau van een organisatie.

  Door deze methodiek kunnen we het transitiepad voor iedere ICT organisatie exact definiëren.