Transalpina Road Ride

Transalpina Road Ride

Motorbike ride on Transalpina Road included in Best of Transylvania Motorcycle Tour

http://www.motorcycle-tours.travel/motorcycle-tour-europe/transylvania-best-motorcycle.html

Tagged members in this photos