Consultanta in afaceri

Last updated by Managconsult & Law S.R.L.

ManaAGconsult & Law oferă suport în diverse domenii:

1. Consultanță managerială și sugestii privind: 
- înființarea și funcționarea agenților economici, 
- adoptarea sau modificarea strategiilor de dezvoltare, 
- politicile economice și pilotajul activității în funcție de contextul dat,
- evaluările, expertizele și auditările de moment, 
- recomandările privind soluționarea litigiilor interne și externe,
- consilierea ISO 9001/2008.
2. Studii de diagnostic global strategic referitor la:
- mediul economic al firmei: concurență, poziție pe piață, clienți, furnizori;
- activitatea pe funcții ale întreprinderii: organizare,  producție, comercială, resurse umane,  financiar-contabilă;
- activitatea strategică a entității economice în condițiile mediului concurențial al momentului, 
barierele de intrare și de ieșire din sistem, investitori, piețe;
- puterea de negociere a firmei în raport cu clienții și cu furnizorii.
3. Rapoarte și studii de diagnostic comercial privind:
-evoluția vânzărilor din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric,
- piața globală, regională și specifică,
- segmentarea pieței,
- corelația piață - produs/serviciu- vânzare,
- gradul de concentrare a activității, 
- analiza marginală a vânzărilor, 
- eficiența vânzărilor pe grupe de produse/servicii și dimensionarea costurilor, 
- marjele comerciale și de profit ân raport cu piața, 
- evoluția și tendințele cererii,
-marimea, proveniența și viteza de rotație a stocurilor,
- studii privind cota de piață.
4. Rapoarte de diagnostic financiar privind:
- menținerea echilibrului financiar al entității economice, 
- evaluarea datoriilor în funcție de vechime și de proveniență,
- corelația dintre durata de recuperare a creanțelor și perioada de plată a obligațiilor, 
- solvabilitatea și lichiditatea firmei, 
- autonomia financiară și riscul financiar al agentului economic, 
- poziția financiară, 
 - structura financiară, 
- gradul de îndatorare și impactul asupra activității operaționale, 
- corelația dintre sursele de finanțare, nevolile de finanțare și trezorerie,
- riscul de faliment.
5.  Studii ale diagnosticului activității de producție cu accent pe:
- corelația capacitate de producție - structura producției -  vânzare - profit,
- relatia volum-cost -profit,
- produse de substituție versus produse originale, 
- oportunități de dezvoltare.
6. Studii privind diagnosticul cheltuielilor versus diagnosticul rentabilității:
- eficiența cheltuielilor pe categorii (materiale, salariale, financiare, operaționale, variabile și fixe) și  pe grupe de produse/servicii.
- pragul de rentabilitate,
- analiza rentabilității (profit/pierdere, rate ale rentabilității economice, comerciale, financiare), 
- analiza riscului activității de exploatare, 
- corelația cost-beneficiu, 
- eficiența activelor întreprinderii, 
6.  Studii incluzând diagnosticul resurselor umane și materiale:
- eficiența resurselor umane, 
- eficiența mijloacelor de producție, 
- eficiența stocurilor, creanțelor și datoriilor față de furnizori.
7. Servicii privind consilierea în domeniul protecției consumatorului referitoare la:
- legislația europeană în domeniu și pârghii de acțiune,
- sugestii și propuneri privind respectarea reglementărilor aferente drepturilor consumatorilor, 
- integrarea politicii firmei în principiile europene referitoare la protecția consumatorului și acoperirea riscurilor, 
- consultanță în cazurile de încălcare a drepturilor consumatorilor.
8. Planuri de afaceri privind inființarea unei afaceri, dezvoltarea sau implementarea unei activități sau a unui produs.
9. Studii de fezabilitate.
10. Studii privind fluxurile de numerar, 
11. Studii de piață și de marketing. 
12. Planuri de acțiune și soluții în funcție de context.
13. Suport în evaluarea întreprinderii sau a unor subdomenii.
14. Studii privind politica de investiții.
15. Proiecte privind finanțarea activității.