Vanaf 1 januari 2013 nieuwe btw-regels voor facturering

  ABAB
  By ABAB

  Vanaf 1 januari 2013 gelden voor de hele Europese Unie nieuwe factureringsregels voor de btw. Deze nieuwe regelgeving heeft tot doel om de facturering voor de btw-heffing te vereenvoudigen, te moderniseren en verder te harmoniseren. De nieuwe btw-regels moeten factureren eenvoudiger maken en elektronisch factureren stimuleren.

  Het is voor u van belang om de factureringsregels op de juiste manier toe te passen. Het niet voldoen aan de factureringsregels kan namelijk tot een boete leiden die kan oplopen tot een bedrag van € 4.920.

   

  Uitreiken facturen

  U bent verplicht tot het uitreiken van facturen als u als ondernemer goederen levert of diensten verricht aan andere ondernemers of aan een rechtspersoon die geen ondernemer is. Daarnaast moet u een factuur uitreiken voor zogenoemde afstandsverkopen (export naar klanten in de EU die geen btw-aangifte doen) en voor intracommunautaire prestaties.

   

  Factuureisen

  Een onderdeel van de wijzigingen zijn de vermeldingen die u verplicht op de factuur moet aanbrengen. Meer informatie over de nieuwe factuureisen kunt u lezen in onze whitepaper 'Nieuwe factuureisen btw per 1 januari 2013'.

   

  Vereenvoudigde btw-factuur

  Vanaf 2013 kunt u in bepaalde gevallen volstaan met een vereenvoudigde factuur. Dit is toegestaan als het bedrag van de factuur niet hoger is dan € 100, maar ook voor een uitgereikte correctiefactuur (die verwijst naar een oorspronkelijke factuur met alle vereiste gegevens en vermeldingen).

   

  Op de vereenvoudigde factuur zijn de volgende vermeldingen verplicht:

  • factuurdatum;
  • naam en adres van de leverancier;
  • aard van de geleverde goederen of verrichte diensten;
  • het te betalen btw-bedrag.

   

  Opvallend is dat u de naam en adres van de afnemer niet op de vereenvoudigde factuur hoeft te vermelden. U mag geen vereenvoudigde factuur uitreiken bij grensoverschrijdende afstandverkopen en bij intracommunautaire leveringen tegen het nultarief.

   

  Van welk land gelden de factureringsregels bij grensoverschrijdende transacties?

  De hoofdregel is dat de factureringsregels moeten worden toegepast in de lidstaat waar de btw is verschuldigd. Er zijn vanaf 2013 echter twee uitzonderingen:

  • bij grensoverschrijdende transacties binnen de EU waarbij de btw is verlegd naar de afnemer kan de leverancier de factuur uitreiken overeenkomstig de eisen van de eigen lidstaat;
  • voor goederenleveringen en diensten die worden verricht buiten de EU kan een factuur worden uitgereikt die voldoet aan de eisen van de eigen lidstaat van de presterende ondernemer.

   

  Elektronische facturen

  Vanaf 2013 geldt voor u een grotere vrijheid om te kiezen op welke wijze u de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de elektronische factuur waarborgt. U kunt kiezen uit meerdere systemen, mits de koppeling tussen factuur en prestatie kan worden gecontroleerd. De Belastingdienst heeft het recht om de facturen ter controle in te zien, te downloaden en te gebruiken.

   

  Overige wijzigingen

  • De verplichting om een factuur uit te reiken bij een vooruitbetaling vervalt voor intracommunautaire leveringen.
  • U miet de factuur uitreiken uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgende op die waarin de prestatie is verricht. Tot nog toe geldt dat dat moet gebeuren vóór de betreffende vijftiende dag. De termijn voor het uitreiken van de factuur wordt daarmee met 1 dag verlengd.

  Heeft u vragen over de nieuwe btw-regels voor facturering? Neem gerust contact op met Erik Gilden (erik.gilden@abab.nl of 06-53516887)

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...