Belastingaangifte in de toekomst eenvoudiger te wijzigen

  ABAB
  By ABAB

  De manier, waarop u als particulier of ondernemer uw jaarlijkse aangifte kunt wijzigen, wordt vereenvoudigd. Aanpassingen hoeven niet meer als bezwaar te worden behandeld. De voorlopige aanslag verdwijnt en u krijgt sneller duidelijkheid over uw definitieve aanslag. De navorderingstermijn wordt bij ‘oplichting’ fors verlengd naar 12 jaar.

   

  Belangrijke stappen gezet op weg naar een nieuw heffingssysteem

  Het wijzigen van de jaarlijkse belastingaangifte, nadat deze is ingediend, wordt eenvoudiger. In een (concept) wetsvoorstel worden belangrijke stappen gezet op weg naar een nieuw heffingssysteem bij aanslagbelastingen, zoals de aangiften inkomsten-, schenk- en erfbelasting. De bedoeling is dat een aanslag soepel kan worden herzien bij aanvullingen en kleine wijzigingen. Naast het feit dat het vaststellen van de belastingschuld eenvoudiger wordt, is het de bedoeling dat de belastingschuld ook aanzienlijk eerder wordt vastgesteld. Binnen drie maanden krijgt u duidelijkheid over uw aanslag. Dat is aanzienlijk sneller dan nu het geval is! Hier staat tegenover dat voor belastingplichtigen die hun aangiften bewust verkeerd invullen de Belastingdienst langer kan navorderen. De termijn van navordering wordt verlengd van 5 naar 12 jaar.

   

  Groot deel ‘blauwe enveloppen’ verdwijnt

  In het wetsvoorstel is opgenomen dat een aanvullende voorlopige aanslag na het indienen van de aangifte verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt één aanslag. Het doorgeven van wijzigingen op die aanslag wordt eenvoudiger. U kunt dan voortaan tot 18 maanden na het indienen van de aangifte de aanslag laten herzien door een aanvulling en/of wijziging. Wat is hiervan het voordeel? Aanvullingen of kleine wijzigingen hoeven dan niet meer als bezwaar te worden behandeld. Dit bespaart een hoop bureaucratische rompslomp. Via een eigen berichtenbox kan met de Belastingdienst worden gecommuniceerd. Hiermee verdwijnt een groot deel van de zogenoemde ‘blauwe enveloppen’.

   

  Uw aanslag en wijzigingen doorvoeren

  De inspecteur legt in principe binnen drie maanden na aangifte meteen de definitieve aanslag op. De Belastingdienst moet de aanslag binnen 15 maanden opleggen. Dat is aanzienlijk korter dan nu het geval is. U krijgt na het indienen van uw aangifte 18 maanden de tijd om wijzigingen door te voeren. U kunt aanvullende informatie doorgeven via uw eigen elektronische brievenbus bij de Belastingdienst om zodoende tot een correcte belastingheffing te komen. Uw aangifte wordt dan op een ‘soepele’ wijze herzien. Na deze termijn staat uw aangifte (onherroepelijk) vast. Dit betekent dat bezwaar en beroep dan niet meer mogelijk is.

   

  Wanneer kunt u wel bezwaar maken?

  Als de Belastingdienst uw verzoek tot herziening (binnen de herzieningsperiode van 18 maanden) afwijst, ontvangt u hiervan een beschikking. U kunt hiertegen binnen de gebruikelijke periode van 6 weken bezwaar en beroep aantekenen.

   

  Navorderen

  De Belastingdienst gaat er vanuit dat de gegevens in uw aangifte plus eventueel aanvullende gegevens in de herzieningtermijn juist zijn. Uw aanvullende gegevens worden uiteraard gecontroleerd en beoordeeld. Als de Belastingdienst na de herzieningstermijn over een zogenoemd ‘nieuw feit’ beschikt kan (alsnog) belasting worden nagevorderd. De termijn waarbinnen kan worden nagevorderd over inkomen uit Nederland wordt ingeperkt van vijf naar twee jaar. Voor u eerder zekerheid. Hier staat tegenover dat de navorderingstermijn bij ‘te kwader trouw’ wordt verlengd naar 12 jaar. Het gaat dan om gevallen, waarin opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt of gegevens bewust niet zijn doorgegeven.

   

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Gilden (erik.gilden@abab.nl of 06-53516887).

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...