Belastingplan 2013: Hypotheekrenteaftrek eigen woning

  ABAB
  By ABAB

  De rente op nieuwe hypothecaire leningen eigen woning kunt u per 1 januari 2013 alleen in aftrek brengen als u de lening ook daadwerkelijk aflost. De lening moet in 30 jaar volgens (tenminste) een annuïtair aflossingsschema worden afgelost. Vanaf volgend jaar wordt een aantal aanvullende voorwaarden toegevoegd aan de kwalificatie ‘eigenwoningschuld.’

  Op basis van de huidige wetgeving is sprake van een eigenwoningschuld als de lening is aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van uw eigen woning. Het soort lening is daarbij niet van belang. In het Belastingplan 2013 zijn voor nieuw afgesloten hypothecaire leningen aanvullende voorwaarden opgenomen. De lening moet in 30 jaar worden afgelost volgens een annuïtair aflossingsschema. Dit betekent dat elk jaar hetzelfde bedrag wordt betaald bestaande uit een deel rente en een deel aflossing. Het bedrag dat wordt afgelost zal steeds groter worden en het bedrag aan rente steeds kleiner. Ook een lening met een gelijkmatige aflossing volstaat.

  Aan bovenstaande voorwaarden moet worden voldaan als u de lening aangaat. De Belastingdienst toetst of u aan de voorwaarden, zoals daadwerkelijke aflossing, voldoet. De regeling geldt voor starters op de woningmarkt. Heeft u dus al een bestaande hypothecaire lening op 31 december 2012? Dan is de nieuwe regeling niet op uw lening van toepassing.

  Verkoopt u in 2012 uw woning en koopt u pas weer in 2013 een woning? Of bent u op 31 december 2012 een overeenkomst tot koop aangegaan terwijl de levering pas in 2013 plaatsvindt? Voor deze situaties is er een (gunstig) overgangsrecht.

  Meer vragen? Neem contact op met Erik Gilden (erik.gilden@abab.nl of 06-53516887).

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  About me

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...