Waak voor te hoog abstractieniveau bij referentiearchitecturen | Automatisering Gids

  reflektis
  By reflektis

  Referentiearchitecturen zijn belangrijk voor bedrijven, zij bieden houvast. Toch blijven veel mogelijkheden onbenut. Het veelal hoge abstractieniveau, zeggen…

  Source: www.automatiseringgids.nl (complete artikel alleen voor abonnees)

  Mooi dat dit artikel een aantal belangrijke “pijnpunten” van referentiearchitecturen aanstipt.

  Een aantal wil ik er graag uitlichten. Te beginnen met de herkenbaarheid door de “business” (niet voor niets tussen aanhalingstekens vermoed ik, maar een definitie van wat dat precies is wordt niet gegeven). Veel modellen kijken eenzijdig naar de organisatie (een bepaald perspectief), waarbij het vaak bij één perspectief blijft (bijv. processen) en het gekozen perspectief niet expliciet benoemd wordt. Hierdoor worden ook de tekortkomingen (aspecten van het domein die eenvoudig door het gekozen perspectief niet zichtbaar zijn) niet expliciet en dreigt het gevaar dat de indruk ontstaat dat deze niet relevant zijn. Een criterium voor een geslaagde referentiearchitectuur, of moet ik zeggen een geslaagde business referentiearchitectuur, is dat de betrokken personen uit de business (soms met enige hulp) in staat zijn hun rol te herkennen in de modellen.

  Ten tweede de afbeelding van applicatielandschappen op de bedrijfsfuncties. Het lijkt mij dat hier een “probleem” wordt benoemd dat er niet is. Wat is er mis met bedrijfsfuncties die heterogeen afbeelden op applicaties? Als de relaties duidelijk zijn kunnen deze modellen toch zonder problemen gebruikt worden voor procurement?

  Ten derde de suggestie, rampzalig in mijn optiek, bepaalde kritische applicaties onderdeel te laten zijn van de referentiearchitectuur. Ik merk in mijn werk als enterprise architect ook dat de “business” vaak denkt in termen van deze applicaties, maar ik voel het zelf als mijn opdracht hen daar van af te begeleiden en meer te gaan denken in de daadwerkelijke knelpunten en behoeftes en minder in oplossingen.

  Ten vierde de suggestie, eveneens rampzalig in mijn optiek, metamodellen en architectuurtheorie over te slaan. Het is evident dat we daarin niet dóór moeten slaan (en dat te vaak doen) maar de theoretische omlijsting van de keuze voor een bepaalde architectuurstijl, bijvoorbeeld Distributed Objects, is onontbeerlijk om de consequenties van deze keuzes inzichtelijk te maken en de juiste afwegingen te kunnen maken.

  Tenslotte zijn er een aantal suggesties in de punten die aangereikt worden om meer pragmatiek te realiseren waar ik het zeker mee eens kan zijn. Bijvoorbeeld de “algemene architectuurwaarheden”. Misschien moeten we die maar eens op een algemene wiki zetten zodat we het er niet meer over hoeven te hebben 😉

  Een belangrijke vind ik ook het gebruik van perspectieven. Voor de communicatie is het zeker niet zo moeilijk als sommigen het doen voorkomen om visualisaties te maken die wél kloppen maar toch leesbaar zijn door leken.

  image image image image
  Original: http://www.reflektis.com/blog/enterprise-architectuur-blog/ea-nieuws/waak-voor-te-hoog-abstractieniveau-bij-referentiearchitecturen-automatisering-gids/
  By: Rob Vens
  Posted: September 8, 2015, 1:17 pm

  reflektis

  reflektis

  Consultancy, Coaching, Training and Mediation
  Business description

  Enterprise Architectuur
  Mediation, gespecialiseerd in zakelijke en ICT conflicten
  Coaching van CIO's
  Coaching van architecten (Enterprise, Business, ICT)
  Trainingen op het gebied van...