Wijziging btw-tarief per 1 oktober 2012 van 19% in 21% - Aanvullende info en tips!

  ABAB
  By ABAB

  Wijziging btw-tarief per 1 oktober 2012 van 19% in 21%

  Het algemene btw-tarief gaat per 1 oktober 2012 omhoog van 19% naar 21%. Het verlaagde tarief blijft ongewijzigd op 6%.

  Welk tarief is van toepassing
  Welk btw-tarief u moet toepassen (19% of 21%), hangt af van het moment waarop u goederen levert of diensten verricht. Dat geldt ook als uw klant al vooruitbetaald heeft.

  Concreet betekent de btw-verhoging het volgende:

  - U brengt 21% btw in rekening als u goederen levert of diensten verricht op of na 1 oktober 2012. Vooruit factureren leidt – helaas – niet tot een voordeel.

  - U brengt 19% btw in rekening als u goederen levert of diensten verricht vóór 1 oktober 2012, ook als u pas na deze datum factureert. Facturering voor prestaties die u in september verricht moet uiterlijk op 14 oktober plaatsvinden.

  - Heeft uw klant al gedeeltelijk vooruitbetaald voor goederen of diensten, die u levert na 30 september 2012, dan geldt over de hele prijs het nieuwe btw-tarief van 21%. De levering vindt immers plaats op of na 1 oktober.  Het verschil tussen 21% en 19% bent u dan nog verschuldigd.


  Overgangsregeling onroerende zaken
  Voor onroerende zaken geldt een afwijkende overgangsregeling: als er vóór 1 oktober 2012 een koop- of aannemingsovereenkomst is gesloten, maar de (op)levering pas na die datum plaatsvindt, geldt het 19% tarief nog voor de termijnen die vóór 1 oktober 2012 vervallen. Dit geldt ook voor apart overeengekomen verbouwingen, waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert. De overgangsregeling geldt niet voor onderhouds- of herstelwerkzaamheden.

  Voor nieuwbouwwoningen geldt een speciale overgangsregeling: bij koop- en aannemingsovereenkomsten van woningen gesloten vóór 28 april 2012 waarin bepaald is dat de vergoeding in termijnen wordt betaald, blijven alle termijnen die betaald worden vóór 1 oktober 2013 onder het 19% tarief vallen. De uitbreiding ziet uitdrukkelijk niet op overige onroerende zaken of verbouwingen.

   

  Doorlopende diensten
  Voor doorlopende diensten - zoals bij voorbeeld verhuur, het uitlenen van personeel, abonnementen, levering van gas en elektra - die aangevangen zijn vóór 1 oktober 2012, geldt het nieuwe tarief van 21% alleen voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt na 30 september 2012.
   

  Tips en aandachtspunten voor ondernemers die met btw belaste prestaties verrichten 

  1. Om te voorkomen dat u aanvullende facturen moet uitreiken voor het verschil tussen 19% en 21% btw, mag u voor prestaties die u verricht vanaf 1 oktober 2012 al vóór die datum btw factureren naar het tarief van 21%. U geeft deze omzet aan in rubriek 1c (overige tarieven behalve 0%) op de aangifte omzetbelasting. De ondernemer die de prestatie afneemt mag die 21% volgens de normale regels in aftrek brengen.
  2. Met ingang van 1 oktober 2012 geeft u het 21% tarief gewoon weer aan in rubriek 1a van het aangifteformulier (die rubriek wordt dan aangeduid met “hoog tarief”).
  3. Hebt u doorlopende prestaties gefactureerd die deels betrekking hebben op de periode na 1 oktober 2012, bij voorbeeld verhuur? U dient dan alsnog 2% aan de btw af te dragen (aangeven in rubriek 1c) en kunt deze aan uw afnemers factureren.
  4. Controleer de facturen die u ontvangt. Een onjuist btw-tarief kan tot problemen bij teruggaaf leiden.
  5. Om bij de facturering zo weinig mogelijk met twee tarieven tegelijk rekening te moeten houden is het raadzaam om de leveringen en diensten die u in september verricht zoveel mogelijk nog uiterlijk 30 september uit te factureren.
  6. Verricht u een verbouwing voor een particulier of voor een van btw vrijgestelde ondernemer dan is het aan te bevelen om schriftelijk vast te leggen dat de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert. Op deze wijze kan gebruik worden gemaakt van de overgangsregeling: normaal geldt het btw-tarief van het moment dat de verbouwing is afgerond, nu geldt het 19% tarief nog voor de deelopdrachten die voor 1 oktober 2012 zijn afgerond en waarvoor termijnen worden gefactureerd.
  7. Als u in uw administratie en opbrengstenrubriek “omzet btw 21%” toevoegt is het bij de jaarafrekening eenvoudig te controleren of u het juiste bedrag aan btw hebt afgedragen. Mogelijk zijn ook nog andere administratieve aanpassingen noodzakelijk.

  Meer vragen?
  Neem contact op met Erik Gilden via erik.gilden@abab.nl of 06-53516887.

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...