Inhuur: maximale productiviteit, flexibiliteit, en continuïteit tegen minder kosten! Een droom of....?

  NetCare
  By NetCare

  Werkgevers proberen bij de inzet van personeel maximale productiviteit te behalen. Als de hoeveelheid werk bijvoorbeeld sterk fluctueert, probeert men hier met de inzet van personeel, op flexibele wijze invulling aan te geven. Voorbeelden zijn: oproepcontracten, tijdelijke contracten, inzet van uitzendkrachten, etcetera. Men heeft in de regel een basis met vaste mensen met daarom heen een zogenaamde flexibele schil.

  Door veel organisaties wordt aan deze flexibele schil invulling gegeven door het inhuren van externen. Minder geschoolde uitzendkrachten voor korte periodes waar vooral capaciteit een issue is en meer categorie kenniswerkers voor vaak langdurige projecten, waar men vooral op zoek is naar extra kennis en expertise. Hierin schuilt wel een probleem wat haaks staat op flexibiliteit. Met het vertrek van de flexibele kracht, vertrekt ook weer een stukje van je organisatie en is continuiteit, vooral in de zin van behoud van kennis, een mogelijk issue geworden. Dit staat weer haaks op de doelstelling maximaal productief te zijn.

  NetCare is binnen de ICT branche specialist in het leveren van de vermelde externe expertise. Middels de inzet van kwalitatief hoogwaardige Professionals vanuit onze eigen organisatie of middels de inzet van ZZP’ers, hebben we menig organisatie geholpen in het realiseren van haar doelstellingen. Recent hebben wij hierin een extra dienst ontwikkeld, die inspringt op de stijgende behoefte bij organisaties aan flexibiliteit en continuïteit, maar tegelijkertijd ook rekening houdt met de kosten van inhuur.

  Simpel gesteld, komt het erop neer dat wij ervoor kunnen zorgen dat wij de bestaande en toekomstige populatie aan inhuur efficienter en daarmee ook goedkoper kunnen inzetten. Dit doen wij middels het vormen van een virtueel team van ICT Specialisten. Laten we eerst eens kijken naar de basis; wat zijn de huidige uitdagingen op het gebied van (specialsitische) inhuur:

  1) De vraag is vaak zeer specialistisch, zowel qua branche als ICT inhoudelijk.
  2) Inhuur vertrekt op een gegeven moment weer en met hen vertrekt ook alle kennis.
  3) Her-inzet op een later moment is vaak lastig. De inhuur wacht niet en is alweer (vaak fulltime) elders ingezet.
  4) Structureel fulltime inhuren is een optie, maar erg duur.

  Kortom er is behoefte aan continuïteit enerzijds en flexibiliteit anderzijds en dat alles tegen minder kosten. Zoals gesteld, heeft NetCare een model ontwikkeld, wat hierin voorziet, het virtuele team. Hierin bieden wij:

  • Continuïteit: dezelfde mensen blijven voor de organisatie beschikbaar
  • Flexibiliteit: alleen inzet specialist wanneer echt nodig
  • Lagere kosten
  • Incidentele inhuur blijft gewoon mogeljik
  • Een portal waarin vakinhoudelijke en organisatiespecifieke kennis wordt geborgd en waarin virtuele team van specialisten binding houdt met de inhurende organisatie.

  Helaas kunnen wij hier niet alle details uit de doeken doen. Onze concurrenten lezen mee en zouden op ideeën kunnen komen. Wij zijn natuurlijk wel bereid in een persoonlijk onderhoud alle ins & outs te delen en wij zijn er van overtuigd dat organisaties die momenteel structureel kennis en expertise inhuren, hier veel voordeel van kunnen hebben.

   
  Original: https://www.netcare.nl/blog/view/20368/inhuur-maximale-productiviteit-flexibiliteit-en-continuiteit-tegen-minder-kosten-een-droom-of
  By: Thierry van Schie
  Posted: February 24, 2015, 3:57 pm

  NetCare

  NetCare

  NetCare is een ervaren ICT organisatie, die praktische en uitvoerbare oplossingen levert op de gebieden detachering, software ontwikkeling en ons sociaal intranet applicatie MyVox om zo toegevoegde waarde te creëren.
  Business description

  NetCare is een ervaren ICT organisatie, die praktische en uitvoerbare oplossingen levert op de gebieden detachering, software ontwikkeling en ons sociaal intranet applicatie MyVox om zo toegevoegde...

   NetCare

   NetCare

   NetCare is een ervaren ICT organisatie, die praktische en uitvoerbare oplossingen levert op de gebieden detachering, software ontwikkeling en ons sociaal intranet applicatie MyVox om zo toegevoegde waarde te creëren.