Waarneming ter plaatse door de Belastingdienst

  ABAB
  By ABAB

   

  Sinds een aantal jaren hanteert de Belastingdienst de WTP, ofwel de waarneming ter plaatse. De Belastingdienst omschrijft dit als ‘werken in de actualiteit’. Wat is het en welke spelregels gelden er?

  Met een WTP wil de Belastingdienst kennis opdoen van uw bedrijf en de dagelijkse gang van zaken. Een WTP richt zich niet op zaken uit het verleden maar op de huidige gang van zaken.

  Aangekondigd?
  Een waarneming ter plaatse wordt door de Belastingdienst summier aangekondigd. Enige tijd vóór het feitelijke bezoek ontvangt u van de Belastingdienst een brief waarin wordt medegedeeld dat u een bezoek kunt verwachten. De Belastingdienst geeft daarbij geen informatie over de dag of het tijdstip van het bezoek.

  Wat is het doel van een WTP?
  Met een WTP wil de Belastingdienst informatie verzamelen over uw bedrijf en controleren op een juiste toepassing van de fiscale wet- en regelgeving.
  De Belastingdienst zal tijdens een WTP bijvoorbeeld vaststellen hoeveel personeel er bij u in dienst is. Ook kan de identiteit van het personeel worden vastgesteld. Daarnaast wordt de (inrichting van) de administratie beoordeeld. De inspecteur kan tevens informatie verzamelen met betrekking tot de voorraad en eventuele prijs- of tarieflijsten opvragen.
  Met betrekking tot de administratie is het bezoek er vooral op gericht om te beoordelen of aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Wanneer niet aan de vereisten wordt voldaan, zal de inspecteur daarop wijzen. Uiteraard kan de informatie in de toekomst door de Belastingdienst gebruikt worden bij de controle van aangiften of een boekenonderzoek.

  Toegang verlenen?
  Bij een waarneming ter plaatse is de inspecteur van de Belastingdienst verplicht zich te legitimeren.
  Na legitimatie, bent u verplicht de inspecteur toegang te verlenen tot alle bedrijfsgebouwen en bedrijfsgrond. Voorwaarde daarbij is dat de toegang nodig is voor het onderzoek.
  De inspecteur moet zich bij het bezoek houden aan de tijden waarop er wordt gewerkt. Deze tijden kunnen overigens anders zijn dan de openingstijden. Bijvoorbeeld bij een bakkerij kan ook in de vroege ochtend tijdens het bakken gecontroleerd worden, terwijl de winkel nog niet geopend is.

  Inlichtingen verstrekken?
  Voor een WTP gelden dezelfde regels als bij een regulier boekenonderzoek. Dat betekent dat u op verzoek de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan aan de controleur ter beschikking dient te stellen.
  Voor zover de gevraagde informatie niet is aangekondigd in de brief, moet de inspecteur u voldoende tijd geven voor het verzamelen van de gevraagde gegevens.
  Naast het vragen van gegevens kan de inspecteur u ook vragen stellen over uw bedrijf. Bijvoorbeeld over de werkwijze binnen het bedrijf, de inzet van personeel, uw assortiment, uw administratiesysteem, enzovoort.

  Vervolgactie van de Belastingdienst?
  Bij WTP verzamelt de Belastingdienst diverse gegevens. Wanneer u de zaken goed op orde heeft en de inspecteur geen opmerkelijke bevindingen doet, is de zaak na de WTP vaak afgedaan. U ontvangt naar aanleiding van de WTP nog wel een schriftelijke rapportage van de Belastingdienst.
  Bij (kleine) onjuist- of onvolkomenheden kan de inspecteur aanwijzingen geven voor verbetering. Eventueel komt er een vervolgbezoek. Een vervolgbezoek wordt niet aangekondigd en kan zelfs op dezelfde dag al plaatsvinden. Uiteraard kan de WTP ook (direct) aanleiding geven tot een breder boekenonderzoek of eventueel het direct opleggen van correcties of boetes. Bijvoorbeeld bij illegale arbeid.

  Aankondiging voor een WTP ontvangen?
  Zorgt u ervoor dat u uw zaken goed op orde heeft en de in de brief genoemde gegevens eenvoudig kunt pakken.

  Op de website van de Belastingdienst kunt u de brochure ‘Waarneming ter plaatse’ downloaden.

  Meer vragen? Neem contact op met Erik Gilden op 06-53516887 of erik.gilden@abab.nl

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...

  • NetCare
   By NetCare

   Beetje kleine lettertjes

  • ABAB

   NetCare Dat klopt. Ik kan in de bewerkmodus echter niet het lettertype vergroten (Keuzes zijn slechts "Bold", "Italic", "Underlined" of doorhalen. Hoe kan ik het lettertype vergroten?

  • Centillien
   By Centillien

   De editor begrijpt HTML en de tekst die in de blog staat heeft HTML font types gedefinieerd (xx-smal) 

   Het makkelijkste is de tekst kopieren en even in Windows kladblok zetten. Dan is alle HTML eruit. 

   Daarna tekst uit kladblok kopieren en terugplaatsen.

   Als je wilt kan ik dat ook voor je doen. 

  • ABAB

   @Centillien Bedankt voor de tip!