Gebruik je browser om te videochatten

  NetCare
  By NetCare

  Voorwoord

  Voor het communiceren met klanten maken we gebruik van Skype, alleen moet de klant dan wel Skype geinstalleerd hebben. We waren op zoek naar een webbased chattool zonder het installeren van plug-ins. WebRTC, WEB Real Time Communication maakt het mogelijk om via de webbrowser peer-to-peer te videochatten. Chrome, Firefox en Opera hebben hier al ondersteuning voor, de rest van de browsers zal naar onze mening niet achterblijven en snel volgen.

  Wij maken gebruik van de relatief makkelijke EasyRTC, (what’s in the name).
  EasyRTC draait op Node.js en heeft een aantal demo’s om mee te beginnen.

  Wij gaan EasyRTC gebruiken met ssl op poort 8443.
  Om Nat en firewalls te omzeilen maakt WebRTC gebruik van het ICE protocol om Stun en/of Turn servers te benaderen

  • Stun (Session Traversal Utilities for NAT) server wordt gebruikt om het publieke ip-adres te achterhalen.
  • Turn (Traversal_Using_Relays_around_NAT) servers worden gebruikt om het verkeer door de server te laten afhandel mocht de peer to peer verbinding falen.

  In dit voorbeeld gebruik ik de public servers van Google. Het is mogelijk om een eigen Stun/Turn server te installeren

  Onderstaande installatie voeren we uit onder de user "test", EasyRT zal ook opstarten als user "test":

  Installeer Node.js

  Open een Terminal voer de volgende commando’s uit:

                  sudo yum -y update
                  sudo yum -y groupinstall "Developer Tools"
                  cd /usr/src
                  wget http://nodejs.org/dist/node-v0.10.17.tar.gz
                  tar zxf node-v0.10.17.tar.gz
                  cd node-v0.10.17
                  ./configure
                  sudo make
                  sudo install
                  sudo npm install

   

   

  Download EasyRTC en pak het zip-bestand uit

  Download EasyRTC bijv onder /usr/local

   

  Pak de bestanden uit in de map easyrtc
                  unzip easyrtc_server_example.zip -d easyrtc

   

   

  Configureer EasyRTC met HTTPS

  De Standaard EasyRTC configuratie staat onder /usr/local/easyrtc/server.js en gebruikt http op poort 8080. In onze configuratie maken wij gebruik van https op poort 8443:

                  // Load required modules
                  var https   = require("https");     // https server core module
                  var fs      = require("fs");        // file system core module
                  var express = require("express");   // web framework external module
                  var io      = require("socket.io"); // web socket external module
                  var easyrtc = require("easyrtc");   // EasyRTC external module
                  
                  // Setup and configure Express http server. Expect a subfolder called "static" to be the web root.
                  var httpApp = express();
                  httpApp.use(express.static(__dirname + "/static/"));
                  
                  // Start https server op poort 8443 met de private key en het certificaat onder
                  //  /usr/local/easyrtc_cert/
                  var webServer = https.createServer(
                  {
                      key:  fs.readFileSync("/usr/local/easyrtc_cert/easyrtc.key"),
                      cert: fs.readFileSync("/usr/local/easyrtc_cert/easyrtc.crt")
                  },
                  httpApp).listen(8443);
                  
                  // Start Socket.io so it attaches itself to Express server
                  var socketServer = io.listen(webServer, {"log level":1});
                  
                  // Start EasyRTC server
                  var rtc = easyrtc.listen(httpApp, socketServer);
                  
                  // Stun en Turn servers om NAT en firewalls te omzeilen
                  var myIceServers = [
                  { "url":"stun:stun.l.google.com:19302"},
                      {
                      "url":"turn:192.158.29.39:3478?transport=udp",
                      "username":"28224511:1379330808",
                      "credential":"JZEOEt2V3Qb0y27GRntt2u2PAYA="
                      
                      },
                      {
                      "url":"turn:192.158.29.39:3478?transport=tcp",
                      "username":"28224511:1379330808",
                      "credential":"JZEOEt2V3Qb0y27GRntt2u2PAYA="
                  }
                  ];

   

  EasyRTC opstarten

  Start de server handmatig op door het volgende commando uit te voeren

                  sudo node server.js

  Browse dan naar de server bijv. https://easyrtc.netcare.nl:8443/demos
  Hier staan een aantal demos met bijbehorende code om in je eigen webserver te implementeren.

  Maak een Init script aan voor EasyRTC:
                  vi /etc/init.d/easyrtc

  En plak onderstaande code erin

                  #!/bin/sh
                  
                  #
                  # chkconfig: 35 99 99
                  # Node staat in de map /usr/local/bin/node
                  # EasyRTC staat in de /usr/local/ easyrtc
                  #
                  
                  . /etc/rc.d/init.d/functions
                  
                  USER="test"
                  
                  DAEMON="/usr/local/bin/node"
                  ROOT_DIR="/usr/local/easyrtc"
                  
                  SERVER="$ROOT_DIR/server.js"
                  LOG_FILE="$ROOT_DIR/server.js.log"
                  
                  LOCK_FILE="/var/lock/subsys/node-server"
                  
                  do_start()
                  {
                  if [ ! -f "$LOCK_FILE" ] ; then
                  echo -n $"Starting $SERVER: "
                  runuser -l "$USER" -c "$DAEMON $SERVER >> $LOG_FILE &" && echo_success || echo_failure
                  RETVAL=$?
                  echo
                  [ $RETVAL -eq 0 ] && touch $LOCK_FILE
                  else
                  echo "$SERVER is locked."
                  RETVAL=1
                  fi
                  }
                  do_stop()
                  {
                  echo -n $"Stopping $SERVER: "
                  pid=`ps -aefw | grep "$DAEMON $SERVER" | grep -v " grep " | awk '{print $2}'`
                  kill -9 $pid > /dev/null 2>&1 && echo_success || echo_failure
                  RETVAL=$?
                  echo
                  [ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f $LOCK_FILE
                  }
                  
                  case "$1" in
                  start)
                  do_start
                  ;;
                  stop)
                  do_stop
                  ;;
                  restart)
                  do_stop
                  do_start
                  ;;
                  *)
                  echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
                  RETVAL=1
                  esac
                  
                  exit $RETVAL

   

  Maak het script uitvoerbaar en laat het automatisch opstarten
                  chmod a+x /etc/init.d/easyrtc
                  chkconfig easyrtc on
  Original: https://www.netcare.nl/blog/view/19039/gebruik-je-browser-om-te-videochatten
  By: Abdel Amhaini
  Posted: July 23, 2014, 5:03 pm

  NetCare

  NetCare

  NetCare is een ervaren ICT organisatie, die praktische en uitvoerbare oplossingen levert op de gebieden detachering, software ontwikkeling en ons sociaal intranet applicatie MyVox om zo toegevoegde waarde te creëren.
  Business description

  NetCare is een ervaren ICT organisatie, die praktische en uitvoerbare oplossingen levert op de gebieden detachering, software ontwikkeling en ons sociaal intranet applicatie MyVox om zo toegevoegde...

   NetCare

   NetCare

   NetCare is een ervaren ICT organisatie, die praktische en uitvoerbare oplossingen levert op de gebieden detachering, software ontwikkeling en ons sociaal intranet applicatie MyVox om zo toegevoegde waarde te creëren.