Staatssecretaris verlengt termijn overdrachtsbelasting naar drie jaar

  ABAB
  By ABAB

  Staatssecretaris verlengt termijn overdrachtsbelasting naar drie jaar

  Verkrijgt u een in Nederland gelegen onroerend goed of een recht dat daarop betrekking heeft? Dan zult u in de meeste gevallen geconfronteerd worden met overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting bedraagt 6%. Bij verkrijging van een woning geldt het verlaagde tarief van 2%.
  Verkrijgt u onroerend goed en verkoopt u datzelfde goed binnen zes maanden? Dan betaalt de koper (slechts) overdrachtsbelasting over de waardestijging en niet over de ‘gehele’ werkelijke waarde. Door de stagnerende vastgoedmarkt is het bij (door-)verkoop lastiger gebruik te maken van deze regeling. De Staatssecretaris heeft de termijn van zes maanden verlengd naar 36 maanden.

   

  Wat betekent dit voor u?

  Particulieren die hun woning moeten verkopen, bijvoorbeeld door echtscheiding, hebben nu meer tijd om de woning tegen gunstigere voorwaarden te verkopen. De koper hoeft bij verkoop binnen 36 maanden alleen overdrachtsbelasting te betalen over de meerwaarde. Hierdoor wordt de doorstroming op de woningmarkt bevorderd.

   

  Tips

  1. Bent u voornemens een (nieuwbouw-)woning te kopen, maar ziet u op tegen dubbele woonlasten?
   Profiteer dan van deze verruimde regeling! Projectontwikkelaars kunnen u nu gemakkelijker de garantie bieden dat zij uw woning zullen kopen, indien u deze zelf niet tijdig verkocht krijgt.
  2. Heeft u ook een andere woning die leegstaat of in aanbouw is en bent u voornemens hierin te gaan wonen?
   U kunt deze woning onder voorwaarden als ‘eigen woning’ bestempelen. De door u betaalde (hypothecaire) rente kunt u op uw inkomen in mindering brengen. Ook bij scheiding zijn er mogelijkheden.

   

  Bij aan- en verkoop van bedrijfspanden geldt de verruimde regeling ook.
  Heeft u bijvoorbeeld een bedrijfspand aangekocht, gerenoveerd en vervolgens weer (binnen 36 maanden) doorverkocht? De koper betaalt alleen overdrachtsbelasting over de waardestijging. De overdrachtsbelasting is dan minder kostprijsverhogend!

   

  Ingangsdatum regeling

  De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2013. Door een (goedkeurend) besluit geldt de regeling al per 1 september 2012 en loopt door tot 1 januari 2015. Bij een opvolgende verkrijging van een woning of bedrijfspand in deze periode is dan slechts over de waardestijging overdrachtsbelasting verschuldigd.

   

  Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op!
  Erik Gilden 06-53516887 erik.gilden@abab.nl

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...