Pensioen was en is een woekerpolis

  NetCare
  By NetCare
  Pensioen was en is een woekerpolis

  In de basis is het idee van een pensioen simpel. Nu geld opzij leggen dat een beetje rendeert en onbelast is en als je stopt met werken het maandelijks uit laten keren.

  Dat idee staat de meeste mensen wel aan en daarom die mensen dan ook één of andere vorm van pensioen.

  En die pot geld is daarmee zo astronomisch groot geworden (1000 miljard euro) dat hier al jaren in gegraaid wordt door iedereen in de branche die er mee te maken heeft. Dat merkten we toch niet.

  Met als dramatisch hoogtepunt de periode na 2008 waarin bleek dat de dekking in gevaar kwam. Pensioenen waren (en zijn dat vaak nog steeds) woekerpolissen. De intermediars kregen direct een provisie bij afsluiten, de pensioenverzekeraars haalden al hun kosten uit de pot in de eerste 5 jaar en per saldo wordt van de geinvesteerde euro maar ongeveer 85eurocent daadwerkelijk in uw pensioen pot gestopt over de gehele looptijd ! Dat zou dan gecompenseerd moeten worden met rendement, maar die zijn over lange termijn nauwelijks beter of gelijk aan een simpel spaar product, waar in ieder geval 100% van het bedrag rendeert.

  De toezichthouder AFM heeft zich natuurlijk moeten buigen over dit probleem en eiste transparantie. Klinkt goed toch ? Inderdaad door de zgn advieskosten nu door te belasten aan (vaak de) werkgever wordt deze zich bewust van de onzichtbare deal tussen intermediair en verzekeraar. Heeft dat geleid tot verlaging van de premie of een groter belegd deel ? Nee dat niet. Het heeft alleen geleid tot meer kosten, waar die vroegere provisies van de intermediaar nu naar toe gaan is wederom onduidelijk voor de klant, maar ze gaan in ieder geval niet naar uw pensioen potje.

  Het heeft inderdaad duidelijk gemaakt dat we met zijn allen getild worden door de branche, maar dat levert alleen frustratie op omdat je er nu van op de hoogte bent en nog steeds getild wordt. Wist ik het maar niet komt dan in me op....

  Want grappig genoeg is het advies van een pensioen verzekeraar of intermediaar verplicht gesteld door diezelfde AFM. Wie dat daar nu heeft bedacht, zou onmiddelijk ontslagen moeten worden. Het heeft de branche een wettelijke basis gegeven om de klant een poot uit te draaien, of ie dat nu wil of niet. Bizar !

  We snapten als niks van pensioenen en willen dat eigenlijk ook helemaal niet snappen, zolang aan die basis voorwaarde wordt voldaan (appeltje voor de dorst) en de adviseur heeft er alle reden voor om dit zo te houden en zal zijn advies uiteraard zeer uitgebreid opstellen, waarbij je het idee hebt dat het nuttig was maar nog altijd zodanig is ingestoken dat je en een pensioen afsluit en nog steeds niet zult weten  hoeveel geld je daadwerkelijk weggooid in je werkzame leven.

  Mijn gratis advies aan werknemers en werkgevers in Nederland is dan ook. Stop met pensioenen en ga banksparen of een ander simpel product wat wel aftrekbaar blijft van de belasting omdat het bedoeld is als appeltje voor de dorst en laat die pensioen branche kapot gaan, waarbij we een paar slimme mensen nodig hebben die er zorg voor moeten dragen dat ze die 1000 mlijard niet laten verdampen in het proces daar naar toe. Maar laten we dit alsjeblieft niet over aan incompetente toezichthouders, maar een paar haaien uit de brance zelf, die nu eens een keer voor ons moeten werken.

  Als klap  op de vuurpijl wil ik u ook nog ander feitje vertellen, namelijk dat uw pensioen ongeveer gelijk is aan het verwachte rendement op de opgebouwde pot geld. Oftewel u spaart heel uw leven, gaat dan met pensioen in de periode dat u geniet van deze levensfase verdiend de verzekeraar even niets aan u, totdat u overlijd en dan kan uw gehele spaarpot worden toegevoegd aan hun winst...

  NetCare

  NetCare

  NetCare is een ervaren ICT organisatie, die praktische en uitvoerbare oplossingen levert op de gebieden detachering, software ontwikkeling en ons sociaal intranet applicatie MyVox om zo toegevoegde waarde te creëren.
  Business description

  NetCare is een ervaren ICT organisatie, die praktische en uitvoerbare oplossingen levert op de gebieden detachering, software ontwikkeling en ons sociaal intranet applicatie MyVox om zo toegevoegde...

   NetCare

   NetCare

   NetCare is een ervaren ICT organisatie, die praktische en uitvoerbare oplossingen levert op de gebieden detachering, software ontwikkeling en ons sociaal intranet applicatie MyVox om zo toegevoegde waarde te creëren.