Teambuilding

  NetCare
  By NetCare

   Teambuilding 

  In een gezond bedrijf worden continu de voorwaarden voor de ontplooiing en ontwikkeling van alle leden gewaarborgd.

  Teambuilding is een manier van werken. Alleen door er dagelijks bewust mee bezig te zijn komt een team tot topprestaties.

  Zes succesfactoren
  De succesbepalende factoren bij het werken in teams zijn:

  • heldere doelstellingen (weten waarom het team bestaat)
  • gezamenlijke verantwoordelijkheid (voelen dat je er samen voor staat)
  • open communicatie (elkaar zonder dubbele bodems informeren wanneer nodig)
  • wederzijds respect (elkaar vertrouwen en waarderen)
  • flexibel aanpassen (inspelen op nieuwe mogelijkheden en bedreigingen creatief benaderen)
  • initiatief tonen (ook ongevraagd met suggesties komen en meedenken)

  Lees het attachement met daarin de uiteenzetting en de visie van Bruce W Tuckman op teambuilding en groepsdynamica.  

  De fasen van teambuilding door Bruce W Tuckman

   

  Vriendelijke groet, Chris

   




  Original: http://www.netcare.nl/blog/view/1850/teambuilding
  By: Christina vd Kamp
  Posted: February 10, 2013, 7:45 pm

  NetCare

  NetCare

  NetCare is een ervaren ICT organisatie, die praktische en uitvoerbare oplossingen levert op de gebieden detachering, software ontwikkeling en ons sociaal intranet applicatie MyVox om zo toegevoegde waarde te creëren.
  Business description

  NetCare is een ervaren ICT organisatie, die praktische en uitvoerbare oplossingen levert op de gebieden detachering, software ontwikkeling en ons sociaal intranet applicatie MyVox om zo toegevoegde...