Goedkeuring verleggingsregeling mobiele telefoons en computerchips

  ABAB
  By ABAB

  Een btw-ondernemer die in Nederland een levering verricht, is daarover in beginsel in Nederland btw verschuldigd. In de meeste gevallen voldoet de leverancier de verschuldigde btw aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verleent vervolgens de teruggaaf van btw die de leverancier heeft voldaan. Echter wat als de leverancier de btw niet afdraagt? Heeft u dan nog wel recht op teruggaaf van de btw die u aan uw leverancier heeft betaald? 

  Dit is een vorm van btw-fraude die regelmatig voorkomt. Dit kan ook voor u leiden tot (groot) financieel nadeel. Omdat er veelvuldig wordt gefraudeerd met mobiele telefoons en computerchips, is er nu een regeling getroffen die u zekerheid biedt dat u als btw-ondernemer de betaalde btw in aftrek kunt brengen. 

  Wat is btw-carrouselfraude?

  Bij dit soort fraude ontvangt de leverancier een bedrag inclusief btw, maar geeft de btw niet op in zijn aangifte (fraude). Vervolgens verleent de Belastingdienst wel aftrek van voorbelasting aan de ondernemer die de goederen afneemt. Per saldo leidt dit tot een verliespost voor de overheid. Ook bij goederenleveringen tussen Europese lidstaten komt btw-fraude voor. 

  Mag de Belastingdienst uw btw-aftrek weigeren?

  De Belastingdienst verricht regelmatig gerichte controles om deze fraude op te sporen. U als ondernemer kunt onbedoeld onderdeel uitmaken van btw-carrouselfraude. U weet in principe niet of uw leverancier fraudeert. Als de Belastingdienst met direct en concreet bewijs aantoont dat u een schakel vormt in deze fraude-keten én dat u van deze fraude op de hoogte bent of had moeten zijn, dan kan uw btw-aftrek worden geweigerd. 

  Goedkeuring verleggen van btw per 1 juni 2012

  De bestrijding van btw-(carrousel)fraude heeft de aandacht van de Staatssecretaris van Financiën. Hij heeft sterke aanwijzingen dat de fraude bij de handel in mobiele telefoons en computerchips toeneemt. Om btw-fraude tegen te gaan, is in een recent besluit vastgelegd dat de verleggingsregeling mag worden toegepast bij leveringen van mobiele telefoons en computerchips aan ondernemers binnen Nederland. Het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) moet dan wel meer bedragen dan € 10.000. Ook bij één order waarvoor meerdere facturen worden uitgereikt, geldt de goedkeuring. 

  Hoe werkt de verleggingsregeling?

  Normaliter draagt de leverancier de btw af. Als de verleggingsregeling wordt toegepast, is het niet de leverancier maar de afnemer van mobiele telefoons of computerchips die de btw is verschuldigd. De afnemer vervult dan een dubbele rol. Hij voldoet de ‘leveranciers’ btw (in de btw-aangifte) en tegelijkertijd neemt hij de 'afnemers' btw in aftrek. De consument betaalt dan als eindgebruiker de btw. Dat de verleggingsregeling wordt toegepast, moet blijken uit de factuur. Met de woorden ‘btw verlegd’ of ‘VAT reversed charge’ wordt dat kenbaar gemaakt. 

  Tips

  1. U doet er verstandig aan uw leveranciers van mobiele telefoons en computerchips te verzoeken de verleggingsregeling toe te passen. U geeft dan de btw op in uw aangifte. Hiermee voorkomt u onbedoelde betrokkenheid bij btw-carrouselfraude.
  2. Neem voorzorgsmaatregelen! Controleer bijvoorbeeld gegevens van bedrijven, waarmee u zaken doet. Verifieer btw-nummers en neem waar nodig (vooraf) contact op met de Belastingdienst.
  3. 3. Toepassing van de verleggingsregeling kan u een financieringsvoordeel opleveren. U hoeft de btw immers niet aan uw leverancier te betalen en pas later in uw aangifte in aftrek te brengen

  Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Erik Gilden (06-53516887 of erik.gilden@abab.nl)

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...