Voorwaarden vrije vergoeding buitenlandse medewerkers

  ABAB
  By ABAB

  Vergoedingen die u als werkgever aan een medewerker verstrekt ter bestrijding van de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst gelden tot maximaal 30% van het loon als vrije vergoeding.

  Voor toepassing van de 30%-regeling voor uit het buitenland afkomstige medewerkers geldt als eis dat zij over specifieke deskundigheid beschikken die in Nederland niet of onvoldoende aanwezig is. Om die specifieke deskundigheid te bereiken moet de medewerker een hoog gekwalificeerde of gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd. In beginsel gaat het om een opleiding op hbo-niveau, al is een opleiding op een lager niveau niet expliciet uitgesloten.

  Factoren die van belang zijn voor de bepaling of een medewerker beschikt over een specifieke deskundigheid zijn:

  • het niveau van de door de medewerker gevolgde opleiding;
  • de relevante ervaring van de medewerker;
  • het beloningsniveau voor de functie in Nederland in verhouding tot het beloningsniveau in het land van herkomst.

  Daarnaast moet de medewerker over een specifieke deskundigheid beschikken die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is.

  De Rechtbank Arnhem heeft onlangs geoordeeld dat voortzetting van de 30%-regeling van een (Wet BIG geregistreerde) ingekomen Duitse tandarts terecht is afgewezen. Naar het oordeel van de Rechtbank is niet aannemelijk gemaakt dat er (in 2011) schaarste was op de Nederlandse arbeidsmarkt voor tandartsen. Bij het bepalen van de schaarste moet, aldus de Rechtbank, rekening worden gehouden met reeds in Nederland werkzame buitenlandse tandartsen. Ook het standpunt van eiser dat er sprake is van regionale schaarste mocht niet baten.

  Meer informatie over de uitspraak vindt u op de website van Rechtspraak.nl.

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...