Het risico van Monte Carlo berekeningen

  Ben Kemp
  By Ben Kemp

  Het berekenen van risico’s is tegenwoordig heel gewoon geworden. Zeker binnen het financieele en wetenschappelijke domein. Een voorbeeld van risco berekeningen is en bepalen van de post “onvoorzien” in een begrotingsvoorstel. Om deze post te berekenen wordt qua risicoberekening de Monte Carlo methode toegepast. Met deze berekening kan de nauwkeurigheid qua realiteitsgehalte van het begrotingsvoorstel worden bepaald.

  Het aantal berekeningen dat een Monte Carlo model wordt berekend is heel veel. Bijvoorbeeld; bij een model van 4 parameters en met reeks van 100 waarden per parameter zal het aantal berekeningen 100⁴ = 100.000.000 zijn. Voor een normale computersysteem is dit aantal berekeningen een vertragende factor. Door deze hoge aantal berekeningen bestaat dus het risico op een lange wachttijd.

  Monte Carlo berekeningen zijn iteratief en non-linear. Deze berekeningen zijn uitstekend te paralleliseren een aan te bieden aan een (HPC) High Performance Computing systeem. 

  Ben Kemp

  Ben Kemp

  Wij bieden betaalbare, veilige en snelle high performance computing oplossingen aan bedrijven die zich bezighouden met wiskundige simulatietechnieken.
  Business description

  Regardo Computing is  innovatief in verplaatsen van  intensieve applicatie rekenwerk naar private cloud en openbare cloud. Wij bieden betaalbare, veilige en snelle high performance computing...