Wanneer 1 computer niet meer voldoende is !

  Ben Kemp
  By Ben Kemp

  In de verzekeringswereld wordt er veel gebruikt gemaakt van MS Excel. Zeker binnen de afdelingen can actuarissen worden Excel werkboeken veelvuldig gebruikt om modellen en scenario’s door te rekenen. Volgend jaar zullen alle europese verzekeringsmaatschappijen zich moet zich moeten conformeren aan de SOLVENCY II richtlijnen om onder andere risico’s duidelijk te maken. Deze nieuwe richtlijnen vragen om exactere berekeningen. Deze berekeningen hebben haar weerslag op de ICT infrastructuur.

  Om risico’s in kaart te brengen van financieele producten worden modellen en scenario’s gebruikt. Het aantal scenario’s is groot. Vaak worden er meer dan 10.000 modellen doorgerekend om een reeel inzicht te krijgen van het risico’s zijn op een enkel financieel product. Het doorrekenen van deze modellen is dus zeer rekenintensief.

  Natuurlijk kunnen deze modellen doorgerekend worden met een enkele computer. Uit de praktijk blijkt dat het berekenen van meer dan 10.000 modellen ongeveer 38 minuten kost. Tijdens deze 38 minuten is de PC continue bezig met het berekenen van de MS Excel werkblad. Met het gebruik van een HPC Cluster, uitgerust met 20 cores, kan de berekeningstijd worden ingekort met een factor 10. Hiermee komt wordt de rekentijd teruggebracht naar 4 minuten. Kanttekening is wel dat de MS Excel werkblad aangepast moet worden om de berekeningen te sturen naar de HPC Cluster.

  Ben Kemp

  Ben Kemp

  Wij bieden betaalbare, veilige en snelle high performance computing oplossingen aan bedrijven die zich bezighouden met wiskundige simulatietechnieken.
  Business description

  Regardo Computing is  innovatief in verplaatsen van  intensieve applicatie rekenwerk naar private cloud en openbare cloud. Wij bieden betaalbare, veilige en snelle high performance computing...