Uitdagingen voor HR en recruitment

  Eqeep BV
  By Eqeep BV

  Drie uitdagingen voor HR en recruitment  Is de crisis voorbij? Daar begint het langzaam maar zeker toch op te lijken. Het puin is bijna opgeruimd en de gewonden zijn grotendeels hersteld. En dat brengt weer mooie uitdagingen voor recruiters en HR-medewerkers met zich mee!
  Krapte

  Natuurlijk er is er door de flink opgelopen werkloosheid nog een buffer op de arbeidsmarkt aanwezig. De werkloosheid heeft echter lang niet in elke sector of regio even hard toegeslagen. En al snel zullen er sectoren en beroepen zijn waar er nog steeds krapte is of weer flinke krapte komt. Dat technische medewerkers nog steeds schaars zijn is geen nieuws. Maar dit geldt ook voor ICT-ers die nauwelijks snel genoeg kunnen worden opgeleid om nieuwe platforms, mobiele ontwikkelingen en trends aan te kunnen: ICT wordt net zo modegevoelig als kleding lijkt het wel. En ook in de zorg zal de groeiende zorgvraag de krapte aan hoger opgeleide zorgmedewerkers verder doen toenemen, ondanks ontslaggolven bij lager opgeleid zorgpersoneel. Speciaal noem ik nog even de beroepsgroep in “sales”; account- en salesmanagers. Deze groep trekt vaak als eerste aan, en is toch ook een hele lastige. Vaak zoekt men ervaring met bewezen succes. Maar de toppers zijn niet werkloos geworden en dus zullen er veel nieuwe mensen moeten worden getraind.


  Generatieshift

  De vergrijzende beroepsbevolking is een van die problemen die steeds weer vooruit worden geschoven in economisch mindere tijden. Helaas wordt daardoor de tijd om het op te lossen alleen maar korter. De vergrijzing brengt een vervangingsvraag mee doordat gepensioneerden uitstromen. Dit is echter niet alleen een kwantitatief probleem waarbij er gewoon veel vacatures moeten worden ingevuld. In flink vergrijsde sectoren zoals wederom de techniek maar ook bijvoorbeeld onderwijs betekent dit dat er een oude generatie wordt vervangen door een nieuwe. En omdat opdrachtgevers en leidinggevenden nu eenmaal vragen naar iemand zoals ze al hebben of hadden leidt dit tot mooie uitdagingen. De nieuwe instromende generatie is compleet anders dan de uitstromende. Dit vergt heel wat aanpassingen in arbeidsvoorwaarden, managementcultuur en werksfeer.

   


  Meer voor minder

  “Is dat niet altijd zo?” zult u zeggen. Er moet altijd meer voor minder geld. Dat is inderdaad voor de commerciële sectoren vrij normaal. Wat ook vrij normaal is in die sectoren is keuzes maken en vooral ook innovatie. Niet minder doen: maar slimmer en beter. De overheid zal de komende jaren blijven bezuinigen. Dit betekent dat de collectieve sector simpelweg minder geld zal hebben en op een aantal vlakken toch meer zal moeten doen: de vraag in de zorg groeit, er wordt uiteindelijk geïnvesteerd in onderwijs en de gemeenten krijgen meer taken en minder geld. Dat betekent ook voor de collectieve sector dat zaken echt anders moeten worden georganiseerd: niet minder doen, maar slimmer en beter en dat, wordt nog een hele uitdaging voor de collectieve sector!

  Bron: Recruiting Roundtable Nederland

  Terug

  Original: http://www.eqeep.nl/nieuws/artikel_uitdagingen_voor_hr_en_recruitment_17492.html
  By:
  Posted: September 27, 2013, 12:00 am

  Eqeep BV

  Eqeep BV

  De specialist voor externe inhuur, msp, contractbeheer, contractmanagement, detachering, freelancers, zzp.
  Business description

  Eqeep levert full-service dienstverlening op het gebied van detachering en contractmanagement van externe professionals voor organisaties. Dit doen wij branche onafhankelijk met ICT en non-ICT...