Wat houdt partners bij elkaar?

  De Noordkant
  By De Noordkant

  In het begin van een relatie is meestal de wederzijdse lichamelijke aantrekkingskracht dé magische kracht die de partners bindt in de relatie en die haar op gang houdt.

  Maar na verloop van tijd verandert dit. Altijd. De spanning van het nieuwe verdwijnt en komt nooit meer terug. Je mag hopen dat die wederzijdse aantrekkingskracht zich vertaalt naar een breed gevoelde intimiteit en een als prettig ervaren seksueel verkeer.

  Wat blijft en wat duidelijker naar voren gaat komen zijn de overlevingsstrategieën die beide partners hanteren en die op een bepaalde manier conflicteren of juist vloeiend samen gaan.

  Zo zijn er gedragspatronen die je kunt omschrijven als 'laat maar' en er zijn patronen als 'ik red graag anderen' en 'ik zeg wel hoe het moet'.  Elk mens volgt op een gelaagd niveau meerdere van deze gedragspatronen. Zo kan het gebeuren dat iemand die doorgaans zo meegaand is ook veel agressie in zich heeft die er af en toe heel verkeerd uit kan komen.

  Deze gedragspatronen spelen altijd tussen mensen en vormen de basis van een relatie.  Bijvoorbeeld, prinses zoekt prins om verzorgd te worden; dominant moedertypje zoekt mannelijk laat-maar typje; harde man zoekt  vrouw die zich schikt; zweverig type zoekt berg etc.

  De uitersten in interactiepatronen zoeken elkaar altijd op: het gemis moet opgevuld worden. Voordat een relatie in spé een relatie wordt testen we de relatie op de ruimte die we krijgen om onze overlevingsstrategiën uit te spelen. 

  Maar na een tijdje gaan de elkaar aanvullende patronen tegen de relatie in werken. Hoewel de patronen in essentie niet sterk veranderen en we dus onze streken wel behouden, worden we wel ouder en zelfstandiger. Elk jaar hebben we dat aanvullende gedrag van de ander minder nodig, we kunnen er zelf steeds beter in voorzien. Daardoor zijn we, naarmate een relatie langer duurt, minder bereid om dat typerende gedrag van de ander te accepteren. 'Daar heb je mevrouw de prinses weer, wordt ze nou nooit volwassen'.  We gaan ons afzetten tegen onze partner en we belanden regelmatig in een conflict. De collusie – de wederzijdse negatieve verstrengeling – is een feit. 

  Het kan niet meer zo zijn dat een zweverig typje rondom de berg dwarrelt. De berg dient te bewegen en het zweverig typje dient op eigen benen te staan. 

  Dit stelsel van aan elkaar aangepaste overlevingsstrategiën dient op zijn tijd een nieuwe draai te krijgen en dat is de grootste uitdaging in elke relatie. Velen krijgen dit voor elkaar en houden er verdieping en ruimte in de relatie aan over.

  Anderen krijgen deze ombuiging in interactiepatronen niet voor elkaar en blijven hangen in verwijt en ontgoocheling over en weer.   

  ‘Als jij nou maar eens  … ‘.  

  Wordt vervolgd  

  Met vriendelijke groet, Christina

  De Noordkant

  De Noordkant

  Ik ben een gediplomeerde en erkende Master Coach en Master Counselor
  Business description

  Het is mijn overtuiging dat bewustzijnsontwikkeling de sleutel is tot blijvende verandering. Wat gebeurt er en waarom gebeurt dat? Ik wil je daarbij graag helpen.
  Coaching vergroot je zelfinzicht en...