Kinderen belonen loont!

  By

  Nu de schoolvakanties weer begonnen zijn, werken meer kinderen mee op het bedrijf. Er zijn immers altijd klussen die zijn blijven liggen en in deze tijd kunnen worden opgepakt. Naast het feit dat het gemakkelijk is dat er meer mankracht aanwezig is, is er ook nog een fiscaal voordeel mee te behalen.

  Het is mogelijk om uw kinderen te belonen voor hun werkzaamheden door ze een salaris toe te kennen. Deze loonkosten zijn voor u aftrekbaar en leiden in de meeste gevallen binnen bepaalde grenzen niet tot belastingheffing bij uw kinderen.

  In tegenstelling tot het in dienst nemen van personeel is het belonen van eigen kinderen mogelijk zonder veel administratieve handelingen.

   

  KJ-regeling

  De KJ-regeling (Kalenderjaarregeling) is een regeling waar u gebruik van kunt maken op het moment dat uw kind mee werkt in de onderneming en de leeftijd van 15 jaar heeft. Naast deze twee eisen zijn er nog een aantal voorwaarden van toepassing voor deze regeling

  • U moet een verzoek doen bij de Belastingdienst voor toepassing voor deze regeling.
  • Vóór de eerste uitbetaling van het loon moeten naam, adres en bsn-nummer vastliggen in de loonadministratie.
  • Het kind behoort tot het huishouden van deze ouder.
  • Het kind is niet verzekerd voor een andere sociale verzekering dan een volksverzekering en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

  Wanneer niet aan al deze eisen is voldaan, vindt er een reguliere verloning plaats. Het voordeel van de KJ-regeling houdt in dat u een vereenvoudigde loonadministratie mag voeren. Enkel het bijhouden van een specificatie van het uitbetaalde loon is gedurende het jaar voldoende. In januari volgend op het kalenderjaar doet u voor uw kind éénmalig de loonaangifte voor het gehele vorige kalenderjaar. U past daarbij altijd de loonheffingskorting toe.

   

  Aftrekbare kosten

  De kosten die u betaalt voor de arbeid van uw kinderen zijn in uw onderneming aftrekbaar van de winst. Deze lagere winst geeft u een besparing op de te betalen belasting.

   

  Belastbaar loon

  Kinderen die een vergoeding krijgen moeten dit aangeven als belastbaar loon. Dit leidt echter niet in alle gevallen tot belastingheffing. Iedere belastingplichtige heeft namelijk recht op één of meer heffingskortingen.

  Voor meewerkende kinderen zijn de algemene heffingskorting met een hoogte van € 2.001 (in 2013) en de arbeidskorting van belang. De hoogte van de arbeidskorting is 1,827% van het inkomen tot een inkomen van € 8.816 en vervolgens 16,115% van het inkomen tussen de € 8.816 en de € 18.508. Het inkomen boven dit bedrag geeft een afname van 4% tot een minimaal bedrag van € 550.

   

  Voorbeeld

  Stel u geeft uw kinderen over een geheel jaar totaal € 5.500 aan beloningen en uw kinderen hebben geen overige inkomsten. Deze € 5.500 is bij u aftrekbaar en verlaagt uw belastbare winst.

  Uw kinderen betalen over deze € 5.500 het volgende bedrag aan belasting (bedrag gelden voor 2013):

   

  Inkomen   € 5.500
  Belasting (1e tariefschijf   € 2.035
  Af: algemene heffingskorting € 2.001  
  Af: arbeidskortingen (1,827%) € 101  
  Totaal heffingskortingen   € 2.102
       
  Te betalen belasting   € 0

   

  In dit voorbeeld is er iets meer recht op heffingskortingen dan dat er belasting wordt betaald. U krijgt echter altijd maar de heffingskortingen voor zover u belasting betaalt. Daarom is het bedrag van de te betalen belasting in dit voorbeeld uitgekomen op € 0.

  Over het volledige bedrag moet wel de bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) worden betaald. Deze bijdrage bedraagt 7,75% over het bedrag. Bij deze berekening dus € 5.500,- * 7,75% is € 426,25 op jaarbasis. De werkgever betaalt dit via de jaarlijkse loonaangifte aan de Belastingdienst.

   

  Kinderbijslag en studiefinanciering

  Bij de vaststelling van de beloning moet u wel rekening houden met de kinderbijslag en de studie- financiering. Beide uitkeringen hebben namelijk een maximale bijverdiengrens. Voor de studiefinanciering is dit een bedrag van ongeveer € 13.000.

  Voor de kinderbijslag is het maximum dat een kind bij mag verdienen in 2013 € 1.266 per kwartaal voor thuiswonende kinderen van 16 of 17 jaar. Daarnaast mag er in de zomervakantie maximaal € 1.300 extra worden bijverdiend. Er is een verplichting om een melding te doen bij de Sociale Verzekeringsbank indien het kind meer dan € 800 in een kwartaal verdient.

  De KJ-regeling geldt niet voor een besloten vennootschap (bv) en een naamloze vennootschap (nv).

   

  Meer weten

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Gilden (erik.gilden@abab.nl of 06-53516887) of met een vestiging van ABAB bij u in de buurt.

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...

   ABAB

   Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen

   Archives

   Tag cloud

   , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,