Automatische verlenging VAR 2014

  Eqeep BV
  By Eqeep BV

  Reden voor uitstel
  De aanvraag bij de belastingdienst van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zou met ingang van 2014 plaatsvinden via een (nog in te voeren) module op de website van de belastingdienst. Het was de bedoeling van de wetgever om daarbij een intensievere controle uit te oefenen op het verstrekken van een VAR. Ook zelfstandigen die al (jarenlang) een VAR hebben, zouden via de module hun VAR 2014 moeten aanvragen, omdat de belastingdienst hen eveneens intensiever wil controleren. De invoering van de webmodule is echter uitgesteld tot 1 januari 2015. Om die reden zullen dit najaar bestaande verklaringen nog eenmaal volgens de oude methode automatisch worden verlengd.
  VAR wordt automatisch verlengd
  De aanvraag bij de belastingdienst van een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zou met ingang van 2014 plaats gaan vinden via een (nog in te voeren) module op de website van de belastingdienst. De invoering van deze module is echter uitgesteld tot 1 januari 2015. Om die reden zullen in het najaar van 2013 bestaande verklaringen alsnog (volgens de oude methode) automatisch worden verlengd.
  Wie krijgen er automatisch een nieuwe VAR?
  Zelfstandigen krijgen automatisch een VAR 2014 indien het volgende van toepassing is:
  - De zelfstandige heeft de afgelopen 3 jaar een VAR aangevraagd;
  - De zelfstandige heeft telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd;
  - De zelfstandige heeft het werk onder dezelfde voorwaarden uitgevoerd;
  - De zelfstandige heeft telkens dezelfde soort VAR van de belastingdienst gekregen;
  - De belastingdienst heeft de VAR in de tussentijd niet herzien.
  Let op!
  U Bent zelf verplicht om zelf een nieuwe VAR aan te vragen als uw werkzaamheden wijzigen, ook al krijgt u automatisch van de belastingdienst een VAR voor de oude werkzaamheden.  Original: http://www.eqeep.nl/nieuws/artikel_automatische_verlenging_var_2014_16901.html
  By:
  Posted: July 5, 2013, 12:00 am

  Eqeep BV

  Eqeep BV

  De specialist voor externe inhuur, msp, contractbeheer, contractmanagement, detachering, freelancers, zzp.
  Business description

  Eqeep levert full-service dienstverlening op het gebied van detachering en contractmanagement van externe professionals voor organisaties. Dit doen wij branche onafhankelijk met ICT en non-ICT...