De Werkkostenregeling

  ABAB
  By ABAB

  Sinds 1 januari 2011 bestaat de werkkostenregeling. Deze wetgeving bevat nieuwe regels voor het onbelast betalen van vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers. Vanaf 1 januari 2014 geldt de werkkostenregeling verplicht voor elke werkgever. Tot die tijd geldt een overgangsregeling. U mag in deze periode kiezen of u de huidige regeling wilt gebruiken of wilt overstappen op de nieuwe regeling. U moet uw keuze voorafgaand aan de eerste loonafgifte van ieder jaar kenbaar maken.

  Het is daarom belangrijk om tijdig te bepalen van welke regeling u het meeste profiteert. In de huidige wetgeving zijn er maar liefst 29 vergoedingsregelingen waarvoor allemaal aparte regels gelden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld vaste kilometervergoeding voor het gebruik van eigen vervoer, kerstpakketten, bedrijfskleding, maar ook vergoedingen voor representatie- en telefoonkosten.
  In de nieuwe wetgeving kunt u maximaal 1,4% (1,6% vanaf 2013) van uw totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw medewerkers (de vrije ruimte). Dit bedrag mag u zelf onder uw medewerkers verdelen. Alle vergoedingen en verstrekkingen worden opgeteld. Uitzonderingen op deze regel zijn: brutoloon, eindheffingsloon, intermediaire kosten, gerichte vrijstellingen en nihilwaardering. Deze kosten tellen niet mee. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u als werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80 procent.

  Door de invoering van de werkkostenregeling verdwijnen de gedetailleerde regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De regels zijn dus vereenvoudigd, maar vereisen wel een goede voorbereiding. Het betekent namelijk niet altijd dat het financieel interessant is om de werkkostenregeling direct in te voeren. Om dit te kunnen bepalen moeten alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw medewerkers in kaart worden gebracht. Op deze manier kan er worden bepaald wat er wel en niet onder de vrije ruimte valt. Let hier ook op de uitzonderingen. Vervolgens kan er worden gekeken of het interessant is om de werkkostenregeling op 1 januari 2013 in te voeren of nog even te kiezen voor de overgangsregeling.

  Ook als u niet kiest om op de nieuwe regeling over te stappen, moet u ervoor zorgen dat de invoering van de werkkostenregeling niet tot een enorme kostenstijging leidt. U zult moeten beoordelen of bijvoorbeeld uw arbeidsvoorwaarden- of beloningsbeleid hierop aangepast moet worden. Arbeidsvoorwaarden kunt u niet zomaar aanpassen. Hierbij moet u onder andere rekening houden met een cao. Bovendien is er vaak toestemming van uw medewerker of de ondernemingsraad nodig.

  Nieuwe wetgeving brengt altijd nieuwe regels met zich mee. Onze specialisten zijn volledig op de hoogte van de nieuwe regels en staan in de startblokken om u te ondersteunen. Wij kunnen een werkkostenregelinginventarisatie voor u uitvoeren of het voor u financieel interessant is om vanaf 1 januari 2013 de werkkostenregeling in te voeren. Bovendien kunnen we adviseren op het gebied van arbeidsvoorwaarden en beloning.

  Heeft u nog vragen over de werkkostenregeling? Neem dan contact met Erik Gilden op (06-53516887) of stuur een e-mail met uw vraag en contactgegevens naar werkkostenregeling@abab.nl

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...