Subsidie voor afdekken van buitenuitlopen voor pluimvee

  Subsidiefocus
  By Subsidiefocus

  Investeert u in het afdekken van buitenuitlopen voor pluimvee (kippen en kalkoenen)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie. Door uitbraken van de milde variant van de vogelgriep, is recent een preventieve maatregel toegevoegd aan de regeling Bedrijfsmodernisering. Om te voorkomen dat wilde vogels in de buitenuitloop komen, is subsidie beschikbaar voor het geheel of gedeeltelijk afdekken van de buitenuitloop met netten.

  De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidie:

  -       De netten voor het afdekken van tenminste 1 m2 buitenuitloop per vergunde dierplaats;

  -       Het materiaal voor de installatie van de netten (palen, draden, montage- en vastzetmateriaal);

  -       De kosten van de aannemer of loonwerker voor het bouwen en monteren van de netten.

  Aanvragen

  Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 juli tot en met 14 oktober 2013. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000. De minimale kosten dienen € 3.000 te bedragen en de netten moeten uiterlijk binnen zes maanden na de datum van de subsidieverlening worden geïnstalleerd.

  Meer weten?

  Heeft u vragen over het afdekken van buitenuitlopen voor pluimvee of over de voorwaarden? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl.

  Subsidiefocus

  Subsidiefocus

  Subsidieadvies op maat
  Business description

  Subsidiefocus is een landelijk opererend subsidieadviesbureau dat zich richt op subsidie-management in de meest brede zin van het woord. Subsidiefocus werkt onder andere voor ondernemingen die actief...