Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant

  Subsidiefocus
  By Subsidiefocus

  Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant

  Heeft u een onderneming in de provincie Noord-Brabant en bent u werkzaam in de vrijetijdseconomie of zonneceltechnologie? Dan is de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant mogelijk interessant voor u. De regeling richt zich op drie onderdelen: vrijetijdseconomie, zonneceltechnologie en de Regionaal Economische Actieprogramma’s.

  Subsidiabele projecten

  -       Rechtspersonen die werken aan projecten gericht op het versterken van de vrijetijdseconomie komen in aanmerking voor subsidie. Onder vrijetijdseconomie wordt verstaan: de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten ten behoeve van de vrijetijdsbesteding van mensen.

  -       Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met de installatie en toepassing van innovatieve zonneceltechnologie kunnen in aanmerking komen voor een garantstelling.

  -       Samenwerkingsverbanden (met tenminste een van de gemeenten Breda,’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond of Tilburg) kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit het Regionaal Economisch Actieprogramma. Projecten gericht op één van de speerpuntsectoren Leisure, Logistics of Care komen in aanmerking voor subsidie.

  Aanvragen
  Subsidieaanvragen kunnen vanaf 25 juni worden ingediend en worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het subsidiepercentage en bedrag is afhankelijk van het onderdeel waarbinnen een aanvraag wordt ingediend.

  Meer weten?

  Heeft u vragen over de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant of over de voorwaarden? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl.

  Subsidiefocus

  Subsidiefocus

  Subsidieadvies op maat
  Business description

  Subsidiefocus is een landelijk opererend subsidieadviesbureau dat zich richt op subsidie-management in de meest brede zin van het woord. Subsidiefocus werkt onder andere voor ondernemingen die actief...