Gelderse regeling leefbaarheid

  Subsidiefocus
  By Subsidiefocus

  Gelderse regeling leefbaarheid

  Wilt u activiteiten ten aanzien van leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen op het Gelderse platteland gaan uitvoeren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie uit de regeling ‘Regels leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen 2013’ van de Provincie Gelderland. Het doel van de regeling is het stimuleren van de leefbaarheid en de gemeenschapsvoorzieningen op het Gelderse platteland.

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die passen binnen de volgende onderdelen van de regeling:

  • versterken van duurzame exploitatie van gemeenschapsvoorzieningen;
  • creëren van samenhang van functies en voorzieningen;
  • versterken van zelforganiserend vermogen;
  • investering in een gemeenschapsvoorziening;
  • ontmoetingsplek.

  Aanvragen

  Aanvragen kunnen jaarlijks tot en met 14 april en tot en met 14 september bij de provincie Gelderland worden ingediend. Het subsidiepercentage bedraagt tussen de 50% en 75%, afhankelijk van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Ook de maximale subsidie wisselt per subsidiabele activiteit. Voor 2013 is een budget van € 650.000 beschikbaar.

  Meer weten?

  Heeft u vragen over de regeling ‘Regels leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen 2013’? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl.

  Subsidiefocus

  Subsidiefocus

  Subsidieadvies op maat
  Business description

  Subsidiefocus is een landelijk opererend subsidieadviesbureau dat zich richt op subsidie-management in de meest brede zin van het woord. Subsidiefocus werkt onder andere voor ondernemingen die actief...