Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013

  Subsidiefocus
  By Subsidiefocus

  Bent u ondernemer in Drenthe, Friesland of Groningen en wilt u investeren in innoveren? Dan is de subsidieregeling noordelijke innovatie ondersteuningsfaciliteit (NIOF) 2013 mogelijk interessant voor u. De thema’s ontwikkeling en vermarkting, verhoging inzetbaarheid werknemers en buitenlandse beurzen staan centraal in de openstelling van 2013.

  Ontwikkeling en vermarkting

  Kosten voor het inschakelen van deskundigen voor een ontwikkelingsproject, een haalbaarheidsonderzoek of strategisch marktplan, een marktverkenning of een bedrijfsovername komen in aanmerking voor subsidie.

  Verhoging inzetbaarheid werknemers

  Subsidiabele kosten zijn advieskosten voor het laten uitvoeren van een employabilityscan of het opstellen van een ontwikkelingsplan.  

  Deelname aan buitenlandse beurzen

  Als u als bedrijf voor de eerste keer deelneemt aan een bepaalde buitenlandse vakbeurs, dan komen de kosten voor die beurs in aanmerking voor subsidie.

  Aanvragen

  In aanmerking komen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de provincie Drenthe, Friesland of Groningen. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf juni 2013. Het subsidiepercentage en de minimale kosten zijn afhankelijk van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd en worden binnenkort bekendgemaakt.

  Meer weten?
  Heeft u vragen over de NIOF 2013 of wilt u weten of uw activiteiten in aanmerking komen voor subsidie? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl.

  Subsidiefocus

  Subsidiefocus

  Subsidieadvies op maat
  Business description

  Subsidiefocus is een landelijk opererend subsidieadviesbureau dat zich richt op subsidie-management in de meest brede zin van het woord. Subsidiefocus werkt onder andere voor ondernemingen die actief...