Afscheid van oude Paradigma

  Beau Hasham
  By Beau Hasham

  In mainstream-denken is een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen drie of meer personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving (aldus wikipedia). De basispijlers, waarop elke organisatie berust zijn: visie & strategie; kennis & communicatie; proces, structuur en systemen en controle.

  De meeste organisaties zijn ingericht volgens een bepaalde hiërarchische structuur van lagen. Doorgaans rapporteert elke laag aan de volgende laag. Business units in zo’n laag worden aangestuurd door een manager en gecontroleerd door auditors, controllers en de hogere leiding. Managers communiceren interne informatie over het functioneren/-prestaties en externe informatie over bijvoorbeeld de markt naar ‘boven’. Het communicatieproces is een sender-receiver proces. Managers, auditors en controllers zijn objectieve observeerders van de bedrijfsprocessen. Ondanks dat organisaties last hebben van hun onvoorspelbare omgeving, de turbulente buitenwereld, worden er plannen gemaakt op basis van forecasts etc.

  Kennis wordt gebruikt om niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden, de organisatie steeds te verbeteren en het aanpassingsvermogen van de organisatie te verhogen. Kennismanagement betreft het opslaan, delen en actueel houden van kennis. Business units zijn te onderscheiden onderdelen, samen vormen ze het geheel ‘de organisatie’; de organisatie is te onderscheiden van anderen m.a.w. organisaties hebben een grens. Bij vele veranderprojecten wordt een vastgestelde visie uitgedragen, worden nieuwe structuren ontworpen en gaan mensen op training etc.

  Volgens mij is dit grofweg het heersende managementparadigma.

  Het probleem zit ‘m in de basispijlers; hiermee introduceer ik een ‘nieuw’ paradigma:

  • er bestaan feitelijk geen lagen; er is geen ‘boven’ of ‘onder’;
  • units/organisaties hebben geen grens; De organisatie bestaat niet en De markt bestaat niet; er is geen binnen of buiten;
  • een organisatie als Geheel bestaat niet;
  • managers, auditors en controllers zijn niet objectief en observeren niet;
  • het verleden en heden staan niet vast;  Een toekomst is een verwachting of wens, maar is feitelijk niet te kennen;
  • communicatie vindt niet plaats via een sender-receiver proces;
  • zaken als visie, waarden, cultuur en bovenal kennis, kunnen niet worden uitgedragen, opgeslagen, verzonden en gedeeld worden.

  Overigens beweer ik niet dat het oude paradigma, de organisatie als complex systeem,  in zijn geheel niet nuttig is of kan zijn, of dat een organisatie er helemaal geen baat bij zou kunnen hebben. Zolang maar niet de organisatie met het systeem verward wordt.

  Ik kom graag op de (verse) koffie om een-en-ander toe te lichten. Contact mij via “contact“.

  Met vriendelijke groet, Beau

  Beau Hasham

  Beau Hasham

  We assist organizations in their development towards a sustainable adaptive organizationby means of (self-) research as an intervention method.
  Business description

  Change cannot be planned, but interventions can. We assist organizations in their development towards a sustainable adaptive organization by means of (self-) research as an intervention method. To...

   Beau Hasham

   Beau Hasham

   We assist organizations in their development towards a sustainable adaptive organizationby means of (self-) research as an intervention method.