Subsidie voor fijnstofmaatregelen

  Subsidiefocus
  By Subsidiefocus

  Heeft u een kleine of middelgrote landbouwonderneming en investeert u in een nieuwe techniek waardoor uw uitstoot van fijnstof met ten minste 25% vermindert? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie vanuit de regeling LNV-subsidies, module subsidie voor fijnstofmaatregelen.

  Subsidiabele technieken en activiteiten

  U kunt subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld de volgende technieken die de uitstoot van fijn stof verminderen:

  -       Biologisch en chemisch luchtwassysteem;

  -       Gecombineerd luchtwassysteem;

  -       Oliefilmsysteem met drukleidingen;

  -       Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden;

  -       Water luchtwassysteem.

  Materiaal- en installatiekosten komen in aanmerking voor subsidie, zoals bijvoorbeeld:

  -       De filterwanden met behuizing, sproeiapparatuur, pompen, ventilatoren, waterbehandeling;

  -       Regelapparatuur voor pH, luchtdebieten, vloefstofdebieten, ventielen, bedrijfsurenteller;

  -       Hardware en software ten behoeve van continue elektronische monitoring;

  -       Kosten van de leverancier voor het bouwen en monteren van het materiaal.

  Aanvragen

  Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2013 tot en met 15 mei 2013. Aanvragen worden gerangschikt op basis van een aantal criteria. De hoogte van de subsidie bedraagt 55% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 400.000 per aanvraag. In totaal is een budget van € 10 miljoen beschikbaar.  

  Meer weten?

  Heeft u vragen over de module subsidie voor fijnstofmaatregelen, de criteria of de voorwaarden? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl.

  Subsidiefocus

  Subsidiefocus

  Subsidieadvies op maat
  Business description

  Subsidiefocus is een landelijk opererend subsidieadviesbureau dat zich richt op subsidie-management in de meest brede zin van het woord. Subsidiefocus werkt onder andere voor ondernemingen die actief...