MKB Innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT)

  Subsidiefocus
  By Subsidiefocus

  De reeds aangekondigde MKB Innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) is gepubliceerd. Deze ronde staat open voor de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en HighTech Systemen & Materialen (HTSM). Voor de andere Topsectoren (Chemie, Biobased, Energie, Water, Logistiek, Creatieve Industrie en Life Sciences & Health) wordt de regeling medio april gepubliceerd.

  Algemeen - Subsidiabele activiteiten

  U kunt als MKB-bedrijf subsidie aanvragen via een aantal instrumenten. Voor iedere Topsector is voor 2013 een subsidieplafond van € 2.000.000 vastgesteld. De Topsector kiest zelf hoe dit budget verdeeld wordt over de volgende activiteiten:

  • MIT-haalbaarheidsstudies
  • MIT-kennisvouchers     
  • Detachering hooggekwalificeerd personeel
  • MIT-R&D-samenwerkingsprojecten
  • Innovatie      Prestatie Contract (IPC)

  De Topsector HTSM heeft gekozen het budget beschikbaar te stellen via de kennisvouchers en de samenwerkingsprojecten. Binnen de Topsector T&U is daarentegen budget beschikbaar voor haalbaarheidsstudies en voor samenwerkingsprojecten.

  Aanvragen

  Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 mei 2013 tot en met 1 juli 2013. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het instrument waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De gesubsidieerde activiteiten moeten aansluiten bij de thema’s uit de Topsectoren. U kunt als mkb-ondernemer maar één aanvraag per openstellingsperiode indienen.

  Meer weten?

  Heeft u vragen over de MKB Innovatiestimulering in de Topsectoren (MIT) of wilt u meer weten over één van de Topsectoren? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl.

  Subsidiefocus

  Subsidiefocus

  Subsidieadvies op maat
  Business description

  Subsidiefocus is een landelijk opererend subsidieadviesbureau dat zich richt op subsidie-management in de meest brede zin van het woord. Subsidiefocus werkt onder andere voor ondernemingen die actief...