DevOps in het kort

  Ben Kemp
  By Ben Kemp

  In de afgelopen tien jaar is er veel vooruitgang geboekt binnen software ontwikkeling. De meest bekende methodiek is ‘Agile’ voor het bouwen van applicaties. Door dat ‘Agile’ meer en meer wordt toegepast verschuift de focus van ‘Agile’ naar IT operatie toe. Op IT operatie komt meer en meer druk te liggen om de vele stapsgewijze veranderingen binnen de applicatie operationeel te maken. Veel IT operations afdelingen zijn hier niet op voorbereid. De IT operations zijn wel voorbereid op de oude software ontwikkel techniek genaamd ‘Waterfall’. Met de ‘Waterfall’ software ontwikkel methode kwam er een keer per jaar een nieuwe release uit. Dit in tegenstelling tot de ‘Agile’ methode met applicatie veranderingen van een keer per maand.

  De busines wil niet dat IT operations een hindernis is voor (snelle) applicatie veranderingen. Juist om die reden is er in het afgelopen jaar en dit jaar veel gesproken en gepubliceerd over ‘DEVOPS’. ‘DEVOPS’ is een woordspeling van DEVelopment en OperationS. Voor de oplossingen hiervoor hebben bijna alle software leveranciers wel een oplossingen bedacht.

  Ben Kemp

  Ben Kemp

  Wij bieden betaalbare, veilige en snelle high performance computing oplossingen aan bedrijven die zich bezighouden met wiskundige simulatietechnieken.
  Business description

  Regardo Computing is  innovatief in verplaatsen van  intensieve applicatie rekenwerk naar private cloud en openbare cloud. Wij bieden betaalbare, veilige en snelle high performance computing...

  • Centillien
   By Centillien

   Interessant artikel, is DevOps vooral bedoeld voor verdere versnelling van het onwikkelen of in beheer krijgen of een verbetering van de kwaliteit van de opgeleverde software ?

  • Ben Kemp
   By Ben Kemp

   DevOps is inderdaad bedoel voor bedrijven die software ontwikkelen en hun time-to-market willen versnellen door hun software ontwikkelaars en hun operationele beheerders te integreren tot een goed lopende ogranisatie. Met de komst van de 'Agile' methodiek is DevOps een actueel onderwerp geworden. Zeer zeker ook voor organisaties die een rond-de-klok software ontwikkelen is DevOps ook actueel.