Subsidieregelingen Werkcheque 2013 & WERKSRE 2013

  ABAB
  By ABAB

  Doel

  Met de twee subsidieregelingen Werkcheque 2013 en WerkSRE 2013 wil het SRE twee kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt helpen.

  Door de subsidieregeling Werkcheque 2013 worden werkgevers gestimuleerd om werkzoekende jongeren (16-27 jaar) woonachtig in het gebied van het SRE duurzaam aan het werk helpen. Werkgevers worden tegelijkertijd gestimuleerd om jongeren te scholen en op te leiden, zodat zij minder kwetsbaar worden op de arbeidsmarkt.

  Doel van de werkgeverssubsidie uitkeringsgerechtigde (WerkSRE) is het bevorderen van de arbeidsinschakeling van uitkeringsgerechtigden van 45 jaar of ouder die wonen in het SRE-gebied.


  SRE-gebied

  Het SRE-gebied bestaat uit de volgende gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.


  Aanvragen

  U komt in aanmerking voor subsidie als u als werkgever een arbeidsovereenkomst of leerwerkovereenkomst sluit met een werkzoekende jongere woonachtig in het SRE-gebied of een (half)jaarcontract afsluit met een uitkeringsgerechtigde van 45 jaar of ouder woonachtig in het SRE-gebied.

  Het moet daarbij gaan om tenminste een halfjaarcontract voor minimaal 20 uur per week. Aanvullend kan subsidie aangevraagd worden voor de kosten van scholing of opleiding. Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend bij het Servicepunt Leren en Werken regio Eindhoven en worden behandeld op volgorde van ontvangst.

  U kunt als werkgever maximaal 10 keer per kalenderjaar aanspraak maken op subsidie uit deze regelingen.


  Voorwaarden

  De aanvraag voor subsidie voor een arbeidsovereenkomst of leerwerkovereenkomst moet binnen zeven werkdagen na de startdatum van de arbeidsovereenkomst worden ingediend.

  Een aanvraag voor subsidie voor scholing/opleiding moet binnen een periode van drie maanden na de startdatum van de arbeidsovereenkomst worden ingediend.


  Subsidie

  De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort contract (arbeidsovereenkomst of leerwerkovereenkomst), de duur van de overeenkomst, het aantal uren per week en eventuele opleidingen. De subsidie varieert tussen de € 1.500 en € 5.500 per werknemer.


  Meer weten?

  Heeft u vragen over één van de twee subsidieregelingen of wilt u subsidie aanvragen? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl.

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...