Wettelijke vaststelling betalingstermijnen voor bedrijven per 16 maart 2013

  ABAB
  By ABAB

   

  In 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden en is een wettelijk maximum gesteld aan de buitengerechtelijke incassokosten die u bij consumenten in rekening mag brengen. Vanaf 16 maart a.s. worden nu ook de regels voor tussen bedrijven overeen te komen betalingstermijnen aangescherpt.

  Door de nieuwe wetgeving wordt uitvoering gegeven aan een Europese richtlijn om betalingsachterstanden bij handelstransacties te bestrijden. Bedrijven krijgen zo meer mogelijkheden om betalingsachterstanden tegen te gaan.

  Als een ondernemer met zijn klant (een bedrijf) niets regelt, geldt een betalingstermijn van dertig dagen. Indien u als ondernemer met uw klant wel afspraken maakt over een betalingstermijn, mag deze termijn niet langer zijn dan zestig dagen.

  Uitsluitend wanneer u kunt aantonen dat een betalingstermijn van meer dan zestig dagen voor geen van beide partijen nadelig is, mag u met uw klant een langere betalingstermijn overeenkomen. De langere betalingstermijn moet u in de te sluiten overeenkomst opnemen, een beding in de algemene voorwaarden is niet geldig.

   

  Overheidsinstanties

  Ook de betalingstermijnen voor transacties tussen bedrijven en overheidsinstanties worden wettelijk vastgelegd. Voor overheidsinstanties gaat een betalingstermijn gelden van dertig dagen.

  U kunt alleen van deze termijn afwijken indien u dit nadrukkelijk in uw overeenkomst met de overheidsinstantie opneemt en de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst een langere betalingstermijn rechtvaardigen. De maximale betalingstermijn voor overheidsinstanties bedraagt in alle gevallen maximaal zestig dagen.

   

  Overgangsrecht

  De nieuwe wetgeving heeft alleen gevolgen voor overeenkomsten die u op óf na 16 maart 2013 sluit. Voor overeenkomsten die voor die datum zijn gesloten, blijven de oude regels gelden.

   

  Rente en incassokosten

  Wordt er toch te laat betaald, dan mag u een standaardvergoeding voor incassokosten in rekening brengen. Deze vergoeding is een percentage van de rekening. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

   

  Hoogte buitengerechtelijke incassokosten

  De vergoeding voor de incassokosten wordt sinds 1 juli 2012 als percentage van de hoofdsom berekend.

  De vergoeding bedraagt:

  • 15% over de eerste € 2.500 van de hoofdsom;
  • 10% over de volgende € 2.500 van de hoofdsom;
  • 5% over de volgende € 5.000 van de hoofdsom;
  • 1% over de volgende € 190.000 van de hoofdsom;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775.

  Voor incassowerkzaamheden mag u altijd een minimale vergoeding van € 40 in rekening brengen.

  U kunt onderling andere afspraken maken over de hoogte van de vergoeding van incassokosten. Doet u dit niet, dan zijn bovenstaande regels over de maximale hoogte van de vergoeding van toepassing.

  Heeft u vragen over de betalingstermijnen? Neem gerust contact op met Erik Gilden (erik.gilden@abab.nl of 06-53516887)

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...