Subsidie voor voorlichting en bevordering afzet Europese landbouwproducten

  Subsidiefocus
  By Subsidiefocus

  Houdt u zich als beroeps- of sectororganisatie bezig met promotie- en voorlichtingsacties over de kwaliteit en voedselveiligheid van producten uit de Europese Unie (EU)? Dan kunt u in 2013 subsidie aanvragen. Er is een onderscheid in acties gericht op de binnenmarkt en acties gericht op derde landen.

  Acties gericht op de binnenmarkt

  Het doel van de acties gericht op de binnenmarkt (landen binnen de EU) is promotie. Acties die voor subsidie in aanmerking komen zijn acties op het gebied van public relations, afzetbevordering en reclame. Ook deelname aan een beurs of tentoonstelling komt in aanmerking.

  Acties gericht op derde landen

  Zijn de acties gericht op derde landen (landen buiten de EU), dan is het doel het geven van voorlichting over en het bevorderen van de afzet van producten die binnen de EU worden geproduceerd op markten buiten de EU: de 'derde landen'.

  De volgende acties komen voor een bijdrage in aanmerking: PR en reclame om aandacht te vragen voor de voordelen van de EU-producten, deelname aan internationale evenementen beurzen en tentoonstellingen, voorlichtingsacties gericht op bijvoorbeeld beschermde geografische aanduidingen of beschermde oorsprongsbenamingen van producten en studies naar nieuwe markten.

  Aanvragen

  Beroeps- of sectororganisaties die representatief zijn voor de sector komen in aanmerking voor subsidie. Er zijn twee openstellingen in 2013. Aanvragen kunnen worden ingediend van 26 februari tot en met 15 april en van 12 augustus tot en met 30 september. Tijdens beide openstellingen kunnen aanvragen worden ingediend voor zowel de 'binnenmarkt' als voor 'derde landen'.

  Meer weten?

  Heeft u vragen over de regeling voorlichting en bevordering afzet Europese landbouwproducten? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl.

  Subsidiefocus

  Subsidiefocus

  Subsidieadvies op maat
  About me

  Subsidiefocus is een landelijk opererend subsidieadviesbureau dat zich richt op subsidie-management in de meest brede zin van het woord. Subsidiefocus werkt onder andere voor ondernemingen die actief...