Subsidiemogelijkheden voor internationaal ondernemen

  Subsidiefocus
  By Subsidiefocus

  Heeft u plannen op het gebied van internationaal ondernemen? Bekijk dan de doelen, doelgroepen en budgetten van onderstaande regelingen.

  Basismodule 2getthere - € 750.000

  Doel van 2getthere is het meerjarig ondersteunen van samenwerkingsverbanden van bedrijven en instellingen (minimaal acht) om op een strategische en planmatige wijze te internationaliseren.

  Subsidiabele activiteiten zijn informatiestudies, bezoeken en bijeenkomsten, beurzen en tentoonstellingen, economische missie, plaatsing van studenten, inhuren van adviseurs, investeringsprojecten en coördinatie. De subsidie bedraagt 50 tot 100% van de kosten afhankelijk van de activiteit. Het maximum subsidie bedrag is € 450.000.

  Partners for International Business (PIB) – € 7.150.000

  Doel van PIB is het stimuleren van de positionering van samenwerkingsverbanden van Nederlandse bedrijven (mimimaal drie) op voor Nederlandse kansrijke markten.

  Op verzoek van het samenwerkingsverband kan een convenant gesloten worden met het ministerie van EZ. Hulp kan gevraagd worden op het gebied van economische diplomatie en modules (overheid-tot-overheid samenwerking, informatie, advies, financiering, promotie en matchmaking en kennisintensieve samenwerking).

  Internationaliseringsvouchers - € 1.440.000

  Doel van de internationaliseringsvouchers is het vergroten van het aantal ondernemingen dat duurzaam internationaal onderneemt.

  Mkb-ondernemers kunnen de voucher aanvragen. Per ondernemer kan één internationaliseringsvoucher worden aangevraagd van maximaal € 2.400 welke ingeleverd kan worden bij een ondersteuner (KvK, Syntens). De ondersteuner kan helpen bij de inventarisatie van de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van de ondernemingen op het gebied van internationaal ondernemen.  

  Aanvragen

  Aanvragen voor alle drie de regelingen kunnen tot en met 31 december 2013 worden ingediend zolang er voldoende budget beschikbaar is.

  Meer weten?

  Heeft u vragen over (één van) de regelingen op het gebied van internationaal ondernemen? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl.

  Subsidiefocus

  Subsidiefocus

  Subsidieadvies op maat
  Business description

  Subsidiefocus is een landelijk opererend subsidieadviesbureau dat zich richt op subsidie-management in de meest brede zin van het woord. Subsidiefocus werkt onder andere voor ondernemingen die actief...