De plaatjes politie en andere juridische onzin

  NetCare
  By NetCare
  De plaatjes politie en andere juridische onzin

  Grappig, idioot of terecht ?

   

  Ik werd vandaag geconfronteerd met een wel heel bijzonder business model. Het bedrijf gettysimages deelt een boete uit aan een bedrijf van me, voor het "illegaal" gebruik van hun plaatje.

  Nu hebben we dat plaatje niet eens van hun site gehaald maar gewoon van google, dus eigenlijk zouden ze naar Google moeten stappen. Die kan je dan meteen voor miljarden boetes opleggen omdat ze alle plaatjes in de hele wereld inmiddels in hun databases hebben. Maar even buiten dat...

  Het gewraakte plaatje zijn twee armen die elkaar een hand geven. Daarvan zijn er werkelijk duizenden op google te vinden. (geef handshake in). Ik zou het plaatje graag invoegen, maar de kans is groot dat ze meteen een tweede boete gaan sturen. Het bijgesloten plaatje is een ander, vergelijkbaar maar iets relevanter Wink

  Blijkbaar verkopen hun plaatjes zo slecht dat ze besloten hebben het met boetes te gaan proberen. In het verleden zijn er meer bedrijven geweest, die bij gebrek aan verkopen de juridische afdeling maar verantwoordelijk maakten voor de winst. Uiteindelijk natuurlijk een heilloze weg maar voor de korte termijn was  het blijkbaar een optie voor het management.

  Ik vraag me af of het uberhaupt mogelijk is om van een generiek plaatje een copyright te verkrijgen en gegeven het feit dat we het helemaal niet van hun site hebben gehaald hoe we in godsnaam moesten weten dat er copyright op zou zitten. Ik ben bekend met het fenomeen portretrecht, wat naar mijn beleving inhoud dat iemand niet zomaar jouw portret mag gebruiken. Gettysimages staat blijkbaar op het standpunt dat een arm hier ook onder kan vallen. Met overhemd, waardoor herkenninng voor zover dat mogelijk zou zijn helemaal niet meer te doen is. Auteursrecht misschien ?  Ook ver gezocht voor handen schuddende armen, dan moeten we voortaan uitkijken met vakantiekiekjes want wellicht vinden ze een rechter die het wel heel veel vind lijken op het gepatendeerde plaatje van gettysimages. Dan zijn hun inkomsten voortaan weer gegarandeerd en zal de gang naar de rechter vaker gezocht worden voor plaatjes van tenen, ellebogen, vingers en neuzen.

  Dus voortaan eerst checken of uw arm niet te veel lijkt op het gepatenteerde armpje van gettysimages voordat u deze online zet Innocent

  De opgelegde boete is (jawel) 780 euro !

  Die gaan we dus niet betalen, het is je reinste kapitaal vernietiging door hier over te gaan strijden. Maar sommige dingen moet je nu eenmaal doen in het belang van een gezonde economie die probeert echte meerwaarde te creeren . Vervolgens maar hopen dat je geen vastgeroeste rechter krijgt die toch een groot onrecht ziet in het standpunt van gettysimages.

  Mijn conclusie over de laatste jaren waarin de economie verder onderuit gaat is dat er in ieder geval twee doelgroepen zijn die sterk floreren, dat zijn advocaten en deurwaarders. Die laatste heeft bijvoorbeeld ook de deur van de  werkgever gevonden en gaat gewapend met loonbeslagen op pad naar bedrijven die dat allemaal voor hen mogen gaan innen.

  Zonder deze doelgroepen geheel af te willen serveren, is mijn advies aan alle bedrijven. Laat deze mensen echt onrecht bestrijden en zet ze in tegen misbruikers van het systeem en val ondernemers niet te veel lastig omdat die nu toevallig makkelijk zijn aan te pakken.

  Maar dat onderwerp bespreek ik misschien in detail een andere keer...

  NetCare

  NetCare

  NetCare is een ervaren ICT organisatie, die praktische en uitvoerbare oplossingen levert op de gebieden detachering, software ontwikkeling en ons sociaal intranet applicatie MyVox om zo toegevoegde waarde te creëren.
  Business description

  NetCare is een ervaren ICT organisatie, die praktische en uitvoerbare oplossingen levert op de gebieden detachering, software ontwikkeling en ons sociaal intranet applicatie MyVox om zo toegevoegde...

  • De Noordkant
   By De Noordkant

   Ik begrijp de verontwaardiging, maar is die helemaal terecht vraag ik mij af? Iedereen weet dat je niet zomaar plaatjes van Internet mag gebruiken voor eigen - openbare en commerciele - doeleinden toch? En zo nee ; iedere Nederlander wordt toch geacht de wet te kennen?

   Als Gettysimages mijn bedrijf was, die onder druk van de crisis staat , en ik vind een grote verliespost in het illegaal kopieren van mijn produkt? Wat zou ik dan doen?

   Ik herinner me van lang geleden dat 'onze eigen' Philips een vergelijkbare actie aanging.  De diefstal van kleine componenten door werknemers liep met name door de vele werknemers die Philips had, zo de spuigaten uit dat het een verlies van substanciele orde betekende. Philips heeft duidelijk gemaakt dat het dit niet meer zou tolereren en dat elke werknemer die zonder toestemming met een component van Philips de poort uitging zonder pardon ontslagen zou worden. Al ging het maar om een schroefje!  

   Mijn vader werkte in die tijd als fabrieksarbeider bij Philips en hij vond:  Philips heeft gelijk!

   Misschien heb ik het van hem  :-)

  • NetCare
   By NetCare

   Zoals gezegd hebben we het niet van hun site maar van google. Ten tweede is het een uiterst generiek plaatje, het was dus onmogelijk te weten dat het van hen was en sowiesoe belachelijk dat je ieder plaatje met een copyright kunt vastleggen. 

   Het is heel iets anders wat jij beschrijft met Philips. Ik denk dat je het minder voor de hand vind liggen als Philips zijn schroefjes op straat had gelegd en dat mensen het dan argeloos meenemen en vervolgens boetes uit gaan delen voor het stelen van hun eigendom. 

  • De Noordkant
   By De Noordkant

    

   Het is niet aan mij om te bepalen wat hier toegestaan is of niet toegestaan is. Dat is niet de insteek van mijn reactie. Er zijn wetten over en daar refereer ik aan.

   Ik betwijfel eerlijk gezegd ook of gevonden voorwerpen zonder meer aan de vinder toebehoren of er nu wel of geen naam op het gevonden voorwerp staat. Dat daar vaak niet zo nauw mee omgegaan wordt, is van een andere orde.

   Van iusmentis.com over auteursrecht:

   Van veel werk op Internet is niet bekend wie de maker is. En zijn een hoop sites die overal beeldmateriaal vandaan halen om dat via hun eigen site of een CD-ROM te verspreiden. Ook kopiëren mensen vaak plaatjes van elkaar. Het is dan onbegonnen werk om te achterhalen wie nou dat ene plaatje of die foto gemaakt heeft. Auteursrechtelijk gezien betekent dit dat de foto of het plaatje niet mag gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om van alle auteursrechthebbenden toestemming te krijgen voor gebruik van hun werk. Weet je niet wie de maker is, dan mag je het werk niet publiceren.

   Nou is dat soms erg lastig. De Stichting Foto Anoniem (een onderdeel van de Stichting Burafo) is een centrale instantie met een uitgebreid adressenbestand van fotografen. De stichting probeert dan de fotograaf te achterhalen, en stelt de vrager in contact met de fotograaf. Dan kun je hem toestemming vragen. Lukt dat niet, dan kan de stichting een contract opstellen, waarbij jij de normale tarieven betaalt (aan hen dus). De stichting vrijwaart jou dan tegen alle aanspraken van de fotograaf als die later ineens komt klagen.

   Natuurlijk kun je ook gewoon de foto publiceren, maar dan heb je wel een lastig juridisch probleem als die fotograaf later boze brieven stuurt. Die kan dan een forse schadevergoeding eisen, die over het algemeen hoger zal liggen dan wat je aan die stichting Foto Anoniem zou betalen.

  • De Noordkant
   By De Noordkant

   Natuurlijk, als het bedrijf de foto op een geoorloofde en legitieme manier heeft verkregen, zoals u stelt, dan kan het dat toch aantonen en is er toch geen vuiltje aan de lucht?

   Waar hebben we het dan nog over ? Dat we het belachelijk vinden dat er bepaalde wetten gehanteert worden?

  • NetCare
   By NetCare

   Inderdaad daar hebben we het over!  En bedrijven die misbruik maken van de wet op een legale manier.

  • De Noordkant
   By De Noordkant

   Daar kan een interessante discussie uit ontstaan.

   Hoe zou de wet op kopyright zoals hij hierboven staat omschreven aangepast kunnen worden om minder ernstig achter te lopen op huidige trends en ontwikkelingen ?

    

  • Centillien
   By Centillien

   De film en muziek industrie hebben aan den lijve meegemaakt dat ontwikkelingen de wet en zelfs hun business model onderuit haalden. Hoewel ze nog steeds beschermd worden door die wet, heeft die bescherming niets om het lijf. 

   De film industrie moet het nu hebben van bioscopen en de muziek industrie van concerten. 

   De software industrie ondergaat ook een transformatie. Van licenties naar open source.

   Veel andere industrieen lijden onder het kopieer gedrag van China en vroeger Japan. 

   Ik denk dat intellectueel eigendom en auteursrecht een achterhoede gevecht voert. Alleen als de vijand duidelijk aanwijsbaar is zoals Samsung en Apple die elkaar bestrijden kan de wetgever iets betekenen. 

   Een echte oplossing weet ik niet, misschien fondsen instellen voor innovatie door de overheid en hetgeen daaruit ontwikkeld wordt vrijgeven aan de wereld. En verder alle auteurs en copyright afschaffen en de wereld alles vrij laten delen.

   Dat zou het innovatie tempo van de wereld denk ik flink kunnen verhogen. De mens blijft nieuwsgierig en zal altijd nieuwe dingen blijven bedenken, gewoon omdat het kan. Maar als iedereen er gebruik van kan maken zal er een versnelling ontstaan.

  • De Noordkant
   By De Noordkant

   'Alles vrij laten delen binnen organisatie, cultuur en in de wereld  ..  '

   Ik vind het een mooi idee, en ik geloof ook zeker in samen-werken. Hoe zou het verdienmodel eruit kunnen zien in deze theorie? 

  • Centillien
   By Centillien

   Dat blijft grotendeels hetzelde als nu. Niet alle kennis is te benutten door iedere organisatie. Daarvoor heb je vaak hoogopgeleide medewerkers nodig.

   Ook het speuren en bruikbaar maken van kennis zorgt voor voorsprong, net als nu alleen een kleinere vanwege de hogere ontwikkelsnelheid. Maar de kosten van product ontwikkeling zullen ook lager liggen omdat je veel meer hergebruik hebt.

   En wat ook niet zal veranderen (gegeven het onderstaande) is vermarktbaarheid. Het opbouwen van naam en betrouwbaarheid als merk is de belangrijkste voorsprong die je moet bereiken en behouden. Dus investeren in innovatie blijft ook om die reden overeind en zal niet massaal geweigerd worden om te investeren omdat men het niet terug zou verdienen.

   Het volledig afschaffen van copyright is nader bezien overigens niet zo'n goed idee. Dan wordt herkenbaarheid van merken en namen bijvoorbeeld te moeilijk voor consumenten.

   NetCare

   NetCare

   NetCare is een ervaren ICT organisatie, die praktische en uitvoerbare oplossingen levert op de gebieden detachering, software ontwikkeling en ons sociaal intranet applicatie MyVox om zo toegevoegde waarde te creëren.