De trouwjurk en uw organisatie

  Beau Hasham
  By Beau Hasham

  Beleving is het modewoord van nu, customer experience heet dit geloof ik. Beleving wordt echter vanuit het alledaagse denken benaderd omdat het doel niet is veranderd: zoveel mogelijk verkopen tegen zo laag mogelijke kosten. In deze benadering van Beleving wordt een relatie gelegd tussen de koper en het product. In het alledaagse denken wordt Beleving gezien als een kwantificeerbaar iets. Echter een koper vraagt niet om een product, maar, vinden we nu, om een beleving. Wat moet er dan anders? Het wordt tijd dat het menselijk vermogen ‘spontaniteit’ als aanjager van verandering wordt erkend.

  Laat ik de trouwjurk van mijn vrouw, bijna 25 jaar geleden, als voorbeeld nemen. Mijn vrouw wilde iets dat bij haar paste en week daarmee dus af van de standaard. Een vriendin van haar, een plaatselijke kledingmaker, maakte niet eerst een ontwerp; onder het genot van meer dan genoeg drankjes werd overlegd over ideeën en mogelijke ontwerpen. Na een paar dagen van overleg werd begonnen aan het maken van de jurk. Gedurende de opeenvolgende weken van overleg en heroverwegingen volgden, door voortschrijdend inzicht, vele veranderingen en aanpassingen. Dit was een ongestuurd dus spontaan proces. Het uiteindelijke product is wat geen van twee van te voren had kunnen bedenken. Anders en beter.

  Dit product is ontstaan uit samenwerking tussen die twee. Anders gezegd, het product was een gevolg van de wisselwerking tussen vrager en maker. Dit geeft een product extra, andere en unieke waarde. Dit wat ik versta onder Beleving. Beleving is niet iets dat ontstaat in mensen maar tussen mensen. Het maakt niet uit om wat voor product het gaat.

  Ik veronderstel dat geen van tweeën echt zo tevreden zouden zijn als eerst een ontwerp werd gemaakt en strikt aan specificaties wordt gehouden. Specificaties kunnen nooit beelden in iemands gedachten beschrijven.

  Mijn stelling is dat er in organisaties feitelijk ook zo gewerkt wordt. Er gebeuren veel dingen die spontaan ontstaan maar men wil graag controle houden over het proces, zodat menige beginselen van innovatie worden afgekapt. Ook de leereffecten van spontane mislukkingen gaat verloren. Dit wordt op de koop toegenomen. Echter, vooral in tijden van crisis is dit niet handig. Het wordt tijd dat het menselijk vermogen ‘spontaniteit’ als aanjager van verandering wordt erkend.

  Beau Hasham

  Beau Hasham

  We assist organizations in their development towards a sustainable adaptive organizationby means of (self-) research as an intervention method.
  Business description

  Change cannot be planned, but interventions can. We assist organizations in their development towards a sustainable adaptive organization by means of (self-) research as an intervention method. To...

   Beau Hasham

   Beau Hasham

   We assist organizations in their development towards a sustainable adaptive organizationby means of (self-) research as an intervention method.