Ce este o casa de marcat?

  case de marcat
  By case de marcat

  Ce sunt casele de marcat?

  ART. 3

  (1) În sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt:

  casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de

  marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia

  controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare şi afişajul client.

  (2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ cel

  puţin următoarele funcţii esenţiale:

  a) conservarea datelor prin acumulări progresive;

  b) imprimarea şi emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de

  închidere zilnică, rapoarte fiscale periodice;

  c) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteză cu caracter fiscal provenite

  din rapoartele fiscale de închidere zilnică şi a oricăror modificări de parametri care

  afectează interpretarea datelor stocate şi evenimente care afectează continuitatea

  înregistrării datelor;

  d) blocarea automată a funcţionării aparatului, când sunt inactive memoria fiscală,

  dispozitivul de imprimare sau afişajul client;

  e) asigurarea continuităţii funcţionării şi înregistrării datelor, coerenţei structurii de

  date şi a documentelor emise, precum şi asigurarea procedurilor de recuperare din

  stări de eroare generate de manipulări greşite sau de erori de sistem.

  (3) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care

  trebuie să permită obligatoriu acumulări progresive ale datelor fără ca acestea să poată

  fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de

  minimum 10 ani.

  (4) În memoria fiscală se vor stoca următoarele date: denumirea şi codul fiscal al

  emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul şi seria fiscală ale

  aparatului, precum şi datele prevăzute la alin. (2) lit. c).

  (5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu

  fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.

   More results: case de marcat ieftine, case de marcat, casa de marcat

  case de marcat

  case de marcat

  casedemarcat