Samenwerking bij innovatieprojecten

  Subsidiefocus
  By Subsidiefocus

  Werkt u in een samenwerkingsverband aan een innovatieproject? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie via de regeling Samenwerking bij innovatieprojecten. Doel van de regeling is het bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten.

  Alleen samenwerkingsverbanden die verdergaande verduurzaming van de land- en tuinbouw ondersteunen komen voor subsidie in aanmerking. Concreet gaat het om innovatieprojecten die zich richten op de volgende thema’s:

  • Klimaatverandering;
  • Waterbeheer;
  • Hernieuwbare energie;
  • Biodiversiteit.

  Aanvragen

  In aanmerking komen samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen onderling of samenwerkingsverbanden met agro MKB ondernemingen. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 1 februari tot en met 28 februari 2013. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele activiteiten, met een maximum van € 500.000 per aanvraag.

  Meer weten?
  Heeft u vragen over de regeling Samenwerking bij innovatieprojecten? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl.

  Subsidiefocus

  Subsidiefocus

  Subsidieadvies op maat
  About me

  Subsidiefocus is een landelijk opererend subsidieadviesbureau dat zich richt op subsidie-management in de meest brede zin van het woord. Subsidiefocus werkt onder andere voor ondernemingen die actief...