Monitor systeem voor diergezondheid in de melkveehouderij

  Subsidiefocus
  By Subsidiefocus

  Bent u ondernemer en gaat u investeren in een monitoringssysteem voor diergezondheid? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een financieel voordeel via een aftrek op de fiscale winst (MIA\Vamil).

  Voor wie?
  U komt in aanmerking wanneer u investeert in een melkmonsterstation en een analyse eenheid. Door het aanschaffen van een monitoringssysteem kan het gebruik van antibiotica en hormonen per koe optimaal bepaald worden. Dit komt doordat per koe automatisch gezondheids-parameters gemeten kunnen worden in de melk, zoals de uiergezondheid, de vruchtbaarheid, de voedings- en energiebalans.

  Aanvragen
  Om gebruik te kunnen maken van MIA\Vamil moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een aanvraag worden ingediend.

  Meer weten?
  Heeft u vragen over het investeren in een melkmonsterstation of over de regeling MIA\Vamil in het algemeen? Neem dan contact op met één van de adviseurs van Subsidiefocus via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail naar info@subsidiefocus.nl

  Subsidiefocus

  Subsidiefocus

  Subsidieadvies op maat
  Business description

  Subsidiefocus is een landelijk opererend subsidieadviesbureau dat zich richt op subsidie-management in de meest brede zin van het woord. Subsidiefocus werkt onder andere voor ondernemingen die actief...