SRE Adviesregeling (SAR) 2013

  ABAB
  By ABAB

  Doel

  Het doel van deze regeling is het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen met een aantoonbare meerwaarde voor de regio Eindhoven.

  De SAR voorziet in subsidie op de kosten van een externe adviseur, met als doel het onderbouwen van een innovatie of de implementatie ervan te vergemakkelijken. Als voorwaarde geldt dat u een nieuwe economische activiteit wilt ontwikkelen. Deze nieuwe economische activiteit moet leiden tot creatie of behoud van werkgelegenheid en de activiteiten moeten een duidelijke meerwaarde hebben voor de regio zoals: versterking van het bedrijfsleven, kwaliteitsverbetering van de vrijetijdssector, impulsen voor de leefbaarheid en duurzaamheid.


  Welke activiteiten komen in aanmerking?

  Subsidie kan worden verleend ter tegemoetkoming in de kosten van een extern adviseur voor het uitbrengen van schriftelijk advies betreffende het zoeken naar c.q. het realiseren van innovaties. Onder innovaties worden verstaan: een voor de aanvrager wezenlijk nieuwe product/marktcombinatie (PMC). Het advies dient betrekking te hebben op de bedrijfsactiviteiten in de doelregio.

  De subsidiabele adviesonderwerpen zijn:
  · strategievorming;
  · haalbaarheidsonderzoeken;
  · productontwikkeling;
  · technische ontwikkelingen voor het productieproces;
  · marketing.

  Een aanvraag voor subsidie moet worden ingediend voordat financiële verplichtingen inzake het advies zijn aangegaan.


  Wie komt in aanmerking?

  MKB-ondernemingen die zijn gevestigd in de regio Eindhoven. In het kader van deze regeling zijn dat ondernemingen met:
  · Minder dan 100 werknemers;
  · Een jaaromzet van € 25 miljoen of minder;
  · Een balanstotaal van € 25 miljoen of minder.

  De regio Eindhoven beslaat het gehele grondgebied van de 21 deelnemende gemeenten in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Te weten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.


  Hoe hoog is de subsidie?

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele advieskosten tot een maximum van € 10.000. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 4.000 bedragen.

   

  Vragen

  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs via telefoonnummer 073-6465475 of stuur een e-mail met uw vraag en contactgegevens naar info@subsdiefocus.nl.

  ABAB

  ABAB

  Accountants en Adviseurs is een allround accountancy- en adviesorganisatie. Met ruim 700 medewerkers werkt ABAB vanuit 17 vestigingen
  Business description

  Based in the Netherlands, ABAB is a leading provider of accountancy and consultancy services in a wide range of market segments. Our philosophy is based on our strong local and regional...