HRM professional
Als adviseur ondersteun ik MKB werkgevers in alle personeelszaken, inclusief digitale personeelsdossiers, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Grote organisaties ondersteun ik als senior HRM interim manager in HR verander management, talent management, (her)inrichten van HR processen en HR projecten.

Small business I advise in all HRM issues, including digital personnel files. For larger organizations I am available as senior HR interim manager in HR change management, talent management, (re) design HR processes and HR projects.