Forexx Automotive

  Production Engineer Verspaning

  Categorie: Voltijds
  Huidige status: jobs:new
  By Forexx Automotive
  Referentie nummer: 163453


  Contact Forexx Automotive

  Als production engineer verspaning, ben je belast met het zelfstandig voorbereiden van het productieproces, zoals het bepalen van de bewerkingsstappen en het vastleggen hiervan in werkinstructies. Hierbij strevend naar het meest efficiënte productieproces en het verbeteren hiervan teneinde binnen de gestelde normen en voorschriften de producten zo economisch mogelijk te realiseren.

  Omschrijving van de werkzaamheden
  Hoofdtaken:
  * bepalen van het meest efficiënte productieproces alsmede de bijbehorende bewerkingstijden
  * beschrijven van de bewerkingen / processen in gedetailleerde instructies en voorschriften
  * zorgdragen voor het inzetten van deze instructies, producten en processen in de productie (training en begeleiding, eventueel bedienen van machines en gereedschappen t.b.v. instructie) 

  * oplossen en assisteren bij technische (aanloop)problemen in de
  productie 
  * behandelen van producten met afwijkingen (herstel methoden) 
  * deelnemen aan design reviews 
  * zorgdragen voor een beheerste en uitvoerbare planning van een nieuw
  op te starten product en/of bewerkingen c.q. processen
  * service-verlenend optreden naar de productie
  * deelt de werkzaamheden zelf in en bepaalt de uitvoering, rekeninghoudend met de planning, doorlooptijd en kosten van de opdracht