Provict

Everyone

Business description

Begeleiden, ontwikkelen en adviseren van mensen om te komen tot hun juiste en gewenste inzet, meer tevredenheid en betere prestaties.
Stimuleren van coachend leiderschap om mensen de ruimte en vertrouwen te geven in hun verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en professionaliteit.

Inzicht krijgen in persoonlijke eigenschappen en omgevingsfactoren en de ongewenste invloed die deze op elkaar uitoefenen levert vele mogelijkheden ter verbetering op. Dit beter leren begrijpen, benutten en beïnvloeden draagt bij aan grotere tevredenheid en daarmee betere prestaties van de medewerker en dus winst voor de werkgever (win win). Dit is de basis om te komen tot meer succes in samenwerking en betere resultaten in projecten.

Short description: Meer Mens in ICT, Begeleiden, ontwikkelen en adviseren van mensen om te komen tot hun juiste en gewenste inzet, meer tevredenheid en betere prestaties.
Company name
Country
City
Slogan: Meer mens in ICT
Personal or Company websitehttp://www.provict.nl
Twitter account: @PeterMandersPro

Companies

Unique Selling Point: Training in coachend leidinggeven en persoonlijke effectiviteit van ICT'ers
Contact Person: Peter Manders
Employees
Company Revenue

No skype name yet