Runikam Resultaatmanagement

Everyone

Business description

Onder de vlag van Runikam lever ik organisaties op een uni(e)ke wijze een breed scala aan advies- en management diensten op de gebieden procesbeheersing en efficiencyverbetering. Kernpunten daarvan zijn kwaliteit, efficiency, risicomanagement, vernieuwing en/of continuïteit. Het unieke zit in de op maat gesneden aanpak, waarin ik op mijn eigen wijze mijn brede expertise op het gebied van proces- en resultaatverbetering inzet. En dat tot tevredenheid van steeds meer opdrachtgevers. Mijn diensten bied ik in verschillende vormen aan: als korte adviezen, als projectleider bij de introductie van vernieuwingen, in de verschillende vormen van interimmanagement en in de expertrol. Bij mijn optredens put ik uit een ruim assortiment aan management technieken en andere instrumenten om de opdracht efficient en met het beoogde resultaat uit te voeren. Voorbeelden van instrumenten zijn QA/QC methoden, ISO-genormeerde managementsystemen, INK en Balanced Scorecard modellen, Six Sigma, Lean Management en Prince2. Dit alles in het kader van resultaatmanagement (ook wel performance management of CPM genoemd): het realiseren van de strategische doelen. Steeds volg ik daarbij het stramien van analyseren, conceptontwikkeling, planontwerp en uitvoering, natuurlijk met gepaste aandacht voor de verschillende onderdelen. Andere kenmerken zijn mijn pragmatische en no-nonsense aanpak, mijn degelijke werkwijzen en oplossingen en mijn open communicatie. Door mijn uitgebreide ervaring in lijn-, staf- en projectmanagement in een grote diversiteit aan organisaties kan ik veel opdrachtgevers van goede dienst zijn.

Short description: Ik help bedrijven hun resultaten te verbeteren door proces beheersing te organiseren en efficiency verbetering te realiseren
Country
Location
Telephone: +31652667657
Twitter account: @norunia

Companies

Chamber of Commerce:: 01098726
Employees
50%

No skype name yet

Advertisement

No advertisements yet

RSS Feed

No RSS Feed URL provided