lookjobvn

Business description

Lookjob.vn - Ngân hàng việc làm, với hàng chục ngàn cơ hội việc làm từ các doanh nghiệp uy tín. Cung cấp hàng chục ngàn hồ sơ ứng viên cho doanh nghiệp, nơi gặp gỡ giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc

Short description: Lookjob.vn - Ngân hàng việc làm, với hàng chục ngàn cơ hội việc làm từ các doanh nghiệp uy tín. Cung cấp hàng chục ngàn hồ sơ ứng viên cho doanh nghiệp, nơi gặp gỡ giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc
Country
Company address: 618, 3 tháng 2, phường 14, quận 10, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Slogan: Ngân hàng việc làm
Postal Code: 084
Telephone: 0937787504
Mobile phone: 0908603618
Personal or Company websitehttp://lookjob.vn/

No skype name yet

    • lookjobvn
      lookjobvn joined Centillien
    No advertisements yet