4Synergy BV

Everyone

Business description

4Synergy is een moderne, multi-disciplinaire netwerkorganisatie voor en door zelfstandige professionals en/of kleine bedrijven die zich richten op consultancy dienstverlening op vele terreinen, van HR tot IT, van Interim Management tot Enterprise architectuur.

Uw dagelijkse business is dynamisch en IT is complex. Ieder bedrijf en ieder IT project is uniek. Van belang is dan ook dat ervaring op de juiste manier toegepast wordt in uw project. Dat vraagt om een pragmatische insteek. Op de juiste momenten de juiste beslissingen nemen die voor uw organisatie de beste zijn op dat moment. Kort samengevat: ervaren professionals die gaan voor een pragmatische aanpak.

De kracht van 4Synergy ligt in het nastreven van synergie tussen de verschillende werkdisciplines zonder de flexibiliteit en de kwaliteit van het individu uit het oog te verliezen. Samen werken aan een geïntegreerde aanpak op verschillende disciplines en deelgebieden, samen van elkaar leren en kennis opbouwen en daarom op persoonlijk niveau het verschil kunnen maken als consultant. 4Synergy biedt toegevoegde waarde van een op kwaliteit getoetst individu, kennis/competentie en continuïteit van een bedrijf zonder de daarbij behorende overhead!

Short description: 4Synergy is een netwerkorganisatie voor en door zelfstandige top ICT professionals.
Company name
Country
City
Telephone: +31(0)85 401 00 35
Interests
Personal or Company websitehttp://4synergy.nl

Companies

Unique Selling Point: top professionals, flexibel, cost-effecient
Employees

No skype name yet