Grip op Water

Everyone

Business description

Opdrachtgevers ontlasten van alles wat projectmatig te maken heeft met de tijdelijke verlaging van de grondwaterstand, zodat droog gewerkt kan worden.

- Bemaling / boringen. Dimensionering boringen en brandputten
- Bemalings-, monitorings- en uitvoeringsplannen
- Ontwerp bemalingsinstallaties
- Verzorgen kostenramingen
- Onderzoek grondwaterkwaliteit
- Onderzoek regionale en lokale bodemopbouw en geohydrologie
- Verzorgen pelbuizen en monitoring
- Projectbegeleiding / directievoering
- Verzorgen meldingen / vergunnigen
- Alle administratieve werkzaamheden aangaande bemaling.

Short description: Grip op Water: * Advies * Projectmanagement * Vergunningen en wetgeving op het gebied van grondwater en bemaling.
Company name
Country
City
Telephone: 0031307601030
Mobile phone: 0031633180884
Personal or Company websitehttp://www.gripopwater.nl
Twitter account: @vincent_evers

Companies

Chamber of Commerce:: 30250584
Employees

No skype name yet