Liên Thái

Business description

Sống không giận không hờn không oán trách!
Sống mỉm cười với thử thách chông gai!
Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai!
Sống chan hòa với những người chung sống!
Sống là động nhưng lòng luôn bất động!
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương!
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường!
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến!

Short description: Sống không giận không hờn không oán trách! Sống mỉm cười với thử thách chông gai!
Company name
Country
Personal or Company websitehttp://www.facebook.com/thaithi.lien
43%

No skype name yet

No activity

No connections yet.