Keuren Interim BV

Business description

Als leidinggevende zorg ik voor rust in een organisatie en – indien gewenst - tegelijkertijd zorgt dat er veranderingen in gang worden gezet en gerealiseerd. Pragmatisch en vooral gebruikmakend van de aanwezige kwaliteiten van de organisatie. Ik breng structuur aan en vanuit mijn procesmatig denken besteed ik veel aandacht aan de optimalisatie van de processen. Een goede inrichting hiervan zorgt voor duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden en creëert rust. Met mijn mensgerichte benadering breng ik mensen in beweging, door hen bewust te maken van hun kwaliteiten/kracht. Dit geeft vertrouwen en stimuleert hen initiatieven te nemen die leiden tot veranderingen en verbeteringen. Hiermee ontstaat een breed draagvlak in de organisatie en wordt een basis gelegd voor een blijvende verandering. Voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen binnen organisaties heb ik een goed gevoel. Daarbij heb ik zowel oog voor de hiërarchische als informele lijnen. Deze kwaliteit draagt bij aan het creëren van een breed draagvlak bij verander- en verbetertrajecten.

Short description: Interim management, advies en coaching
Company name
Country
City
Company address: Prof. Rommehoek 4
Postal Code: 4908 CD
Telephone: 0651929447
Personal or Company websitehttp://www.linkedin.com/in/keureninterim
Twitter account: @willekeurig

No skype name yet